Hvilken norsk avis blir den første med sykkelsider?

Mange aviser har bilsider. De spiller opp til folks drømmer om ny bil, og de gjør det selvsagt for å få annonser fra bilbransjen.

Jeg er spent på hvilen avis som blir den første i Norge med sykkelsider. The Times har satt i gang kampanjen Cities Fit for Cykling. Selvsagt skulle jeg gjerne ha sett en tilsvarende kampanje i Norge. Men jeg tenker først og fremst på sykkelsider som henvender seg til vanlige hverdagssyklister. Jeg har utfordret AftenpostenTwitter, men hvem som helst kan selvsagt ta ideen.

Det burde ikke være vanskelig å få nok stoff. Det er behov for ren forbrukerveiledning: Hva slags sykkel bør jeg velge? Man kan teste sykler i ulike kategorier som bysykkel, landeveissykkel, terrengsykkel, hybrid, sammenleggbar sykkel, el-sykkel, varesykkel osv. I tillegg kan man se på tilhengere, sykkelvesker, hjelmer, klær osv.

Jeg ville ha valgt å starte med noen av de syklene som ikke så mange velger i Norge. Gode sykler for å ta seg rundt i byen i moderat fart, i det antrekket man typisk har når man skal på jobb osv, ville antageligvis ha vært mitt første tema. I Oslo er det bakker, så det er en by som bør være godt egnet for el-sykler. Jeg vil tro at man vil kunne fylle flere sider med stoff om el-sykler. I København har 16% av barnefamiliene en varesykkel (som også er egnet til transport av barn). I Norge er det foreløpig ganske få slike. Dette er kan det være verdt å skrive om. Sammenleggbare sykler er en annen kategori, og da må man for all del ikke glemme den beste av dem alle: Brompton.

Barn på sykkel? Hvordan hente og bringe barn i barnehage mm på sykkel? Sykkeltur med barn? Hvor er det trygt å la barna sykle til skolen, og når bør de begynne å gjøre det? (Jeg leste en gang en artikkel om at man i Nederland var bekymret over at barn ikke begynte å sykle til skolen før de var åtte år, det mente de var for sent.)

Tips om vanlig vedlikehold vil være nyttig for mange. Hvordan gjøre sykkelen klar for en ny sesong kunne være en start. I tillegg kan man gi mange andre nyttige tips. Man kan også besøke en del sykkelverksteder.

Sykkeltur? Forslag til turer, både korte turer og lengre ferieturer. Aften har, i samarbeid med Skiforeningen hatt tips om helgens skitur. Når skisesongen går mot slutten kan man gå over til å foreslå helgens sykkeltur.

Hva slags sykkel bør man ha hvis man skal på sykkelferie? Hvordan laste sykkelen for en ferietur?

Når vi igjen nærmer oss en vinter vil vintersykling være et tema.

Sykkel som trening bør det også være plass til, men man kan godt overlate Birken til DN, eller i alle fall ikke konsentrere seg om den. Hvordan kan folk flest bruke sykkelen til å komme i bedre form, uten at man har Birken-ambisjoner? Jeg har for så vidt kommentert det her, og i dette innlegget. Men det kan sies mye mer om dette.

Man kommer ikke unna tilrettelegging og mangel på sådan. Men skulle jeg ha redigert en slik side ville jeg ha forsøkt å anlegge en positiv tone og fokusere på eksempler på god tilrettelegging — gjerne med en del eksempler fra land som tar sykkel mer på alvor enn man gjør i Norge. Likevel er det ikke mulig å unngå de dårlige forholdene syklister tilbys i Norge og Oslo.

Stockholm har man laget en framkommelighetsrapport. Man har ganske enkelt prøvesyklet en rekke strekninger, og rapporterer om tilstanden. Man kunne selvsagt ønske at kommunen gjorde dette — slik de har gjort i Stockholm. Men når så ikke skjer kan det være en reportasjeserie hvor man sykler ulike strekninger og rapporterer omtrent som i Stockholms-rapporten, om enn på litt mer journalistisk vis.

Dette er bare en kort liste med noen ideer til hva man kan skrive om. Det er ganske sikkert mye mer. Jeg er også ganske sikker på at sykkelbutikker, produsenter, importører og andre vil være interessert i å annonsere på avisens sykkelsider.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.