Majorstuen — et sykkelmessig katastrofeområde

Jeg var nylig på en liten sykkelrunde på Majorstuen med Aftenposten. Her er litt mer om de elendige sykkelforholdene på og rundt Majorstuen.

Foto: Kjersti Flugstad Eriksen, Aftenposten (gjengitt med tillatelse)

Det er sykkelfelt langs Kirkeveien. Men de er for smale. Jeg målte for en tid tilbake sykkelfeltet fra Shumsgate mot Majorstuen, og det var ca 80-90 cm bredt. Det er 20-30 cm bredere enn styret på min sykkel. Den aller smaleste delen av sykkelfeltet, ved Majorstukrysset i reting Marienlyst har man nå fjernet. Man føler seg liten som syklist i det feltet når 20-bussen passerer med ubehagelig liten klaring. Etter normen skal de være 1,30m til 1,80m brede. Men så stor trafikk som det er i Kirkeveien burde de vært 1,8m. Det er ikke overraskende at syklisten på bildet under velger fortauet heller enn sykkelfeltet.

Kommer man fra Frogner plass mot Majorstuen er det også sykkelfelt, om enn smalt. Men i krysset ved Majorstueveien blir det bare borte. Man varsles selvfølgelig ikke. Hodene i Vegdirektoratet, det er er vanskelig å kalle dem kloke, har konkludert med at vi ikke trenger skilt for å varsle syklister om slike endringer som opphør av sykkelfelt. I Vegdirektoratet mener man åpenbart at det er bedre at slike endringer kommer overraskende og brått, slik at syklister kommer uforberedt inn i farlige trafikksituasjoner. Plutselig er sykkelfeltet bare borte. Slikt skjer mange steder i byen. Men dette er et av de verste stedene, for her er det smalt fortau og mange fotgjengere. En syklist som ikke liker seg i kjørefeltet blant bilene har i praksis ikke fortauet som fluktmulighet på dette stedet. Det er ikke særlig hyggelig når sykkelfeltet plutselig er borte og man kjemper om plassen med slike som denne bussen.

Reguleringen av Kirkeveien mellom Middelthuns gt og Sørkedalsveien er vanvittig. Vi får stadig høre at det mangler plass til å få gode løsninger. Det er med respekt å melde rent vrøvl. Fra Middethuns gt mot Majorstuen er det ett kjørefelt og et sykkelfelt ved siden av trikkeholdeplassen. Men så skal man jammen meg ha parkeringsplasser her også! Det er ikke store plassen man får som syklist på et smalt sykkelfelt mellom parkerte biler og kjørefeltene.

Dessuten utvider man fra ett til to kjørefelt inn mot Majorstukrysset ved at bilene der man blir stående i kø inn mot krysset får lov til å stille seg foran trikken. Løsningen fram til krysset Majorstuveien burde være opplagt: Få bort parkeringsplassene, la det være ett kjørefelt hele veien og la trikken få fri bane. Ved å begrense trafikken til ett felt har man også frigjort plass til å føre sykkelfeltet i alle fall et kvartal til.

Ser vi på samme strekningen den andre veien, er det nesten enda mer absurd. Her har man laget en innsnevring som leder biltrafikken inn i trikketraseen, og som gir en tilsvarende knekk i sykkelfeltet. Man hindrer gode løsninger for syklister og fremkommelighet for trikken — alt for å gi plass til en håndfull parkeringsplasser. Hvem kan egentlig forsvare slik trafikkplanlegging? Det må ha vært noen skrullete bilfetisjister som har funnet på dette. Det er mange dumme trafikkløsninger i Oslo, og derfor vanskelig å kåre den dummeste. Men dette er i alle fall en finalekandidat.

Vi kan holde oss på denne siden av selve Majorstukrysset litt lenger. Det er en tilrettelagt sykkelrute fra Smestad mot sentrum via Monolittveien, gjennom Frognerparken og ned Middelthuns gt.

Vi kan sykle bort til Sørkedalsveien, men å sykle i Sørkedalsveien kan ikke anbefales, i alle fall ikke for den som blir skremt av å sykle blant biler. Det er virkelig grunn til å spørre om hva som er vitsen med en fire-feltsvei mellom Majorstukrysset og rundkjøringen ovenfor Majorstuen politistasjon. For å håne oss syklister har man ikke gjort noe for å legge til rette for sykkel, men har nok en gang funnet plass til parkeringsplasser langs veien.

Det hender jeg sykler opp til sportsbutikken XXL i Sørkedalsveien. Oppover går det på et vis. Jeg velger som vanlig å sykle i kjørefeltet. Men ned igjen går det det ikke. Det er ikke mulig, i alle fall ikke forsvarlig å krysse en fire-feltsvei med midtrabatt. Enda verre er det å sykle mot kjøreretningen på en slik vei. I praksis har man to muligheter: Man kan sykle opp til fotgjengerovergangen omtrent ved Majorstuen politistasjon og så ned igjen på andre siden. Eller man kan sykle fortauet nedover til fotgjengerfeltet ved krysset Essendropsgate. Jeg velger det siste. Jeg liker ikke å sykle på fortauet. Syklister har etter min mening ikke noe der å gjøre. Men her har jeg ikke noe valg, og jeg sykler meget forsiktig nedover.

Løsningen er ikke så vanskelig. Det kan være et greit prinsipp å gjøre det lett å kjøre ut av byen, men vanskelig å kjøre inn. Ut fra en slik betraktning kan man beholde to kjørefelt mot Smestad, men fjerne alle parkeringsplassene (det er mange parkeringshus i området, også med kundeparkering for de som skal handle, slik at det er lite behov for disse plassene). I stedet for parkering anlegges et bredt sykkelfelt, eller aller helst en sykkelvei separert fra annen trafikk. Fra rundkjøringen ved politistasjonen reduseres veien fra to til ett kjørefelt i retning Majorstuen, og det anlegges også her bredt sykkelfelt/sykkelvei. I tillegg må det anlegges minst et krysningspunkt for fotgjengere og syklister mellom Essendropsgate og fotgjengerovergangen ved politistasjonen.

Om det skulle føre til mer bilkø, så la det bare skje. Hvis man mener alvor med å redusere bruken av privatbil gjør man det mindre attraktivt å velge bilen, og mer attraktivt å velge mindre plasskrevende og mer miljøvennlige alternativer. Tiltak mot køer generelt og i byen spesielt er bedre kollektivtransport og sykkelveier. Sørg for god fremkommelighet for kollektivtransport og sykkel, og la bare bilene stå i kø. Og få el-bilene ut av kollektivfeltene. Det er bare en ekstra fordel til de som har råd til å kjøpe el-bil ved siden av en annen bil.

Kommer man fra andre kanter inn mot Majorstukrysset er det ingen tilrettelegging for sykler. I Slemdalsveien, mot Vindern, Riis, Slemdal og videre opp mot Holmenkollen er det ingen tilrettelegging for syklister før man har passert Store ringvei, og da bare et ganske kort stykke. Mellom Vindern og Majorstuen er det ingen tilrettelegging.

Bogstadveien har jeg kommentert før, og skal ikke si så mye om den. Men det er naivt å tro at folk ikke kommer til å sykle Bogstadveien, særlig når alternativene er så dårlige. Den som skal i retning Vindern sykler ikke en omvei om Middelthuns gate. Og en del syklister skal faktisk i Bogstadveien eller en av de nærmeste sidegatene. Det eneste man vil oppnå ved ikke å planlegge for sykkel er kaos: Noen vil sykle i kjørebanen til sjenanse for blant annet trikken. Andre vil heller trekke opp på fortauet, til sjenanse for fotgjengerne. Det er Oslo kommune som har ansvaret for at det investeres store beløp i fortsatt kaos.

Så står vi i selve krysset. Løsningen er nok en gang å redusere antall kjørefelt for å gi bedre plass til sykkel.

Den eneste sykkeltraséen fra Oslo vest mot sentrum mellom Frognerstranden og Ullevålsveien er Monolittveien fra Smestad – langs kanten av FrognerparkenMiddelthuns gtNeuberggt – Professor Dahls gt – Uranienborgveien til Parkveien. I Monolittveien er det sykkelfelt, om enn smalt.I Monolittveien er det parkerte biler. De parkerer stort sett utenfor sykkelfeltet, hvilket etter min forståelse av reglene er lovlig så lenge det ikke er skilt som sier noe annet. Men et i utgangspunktet smalt sykkelfelt blir trangere når biler har parkert slik.

Men også her er det tidvis problemer med biler som parkerer i sykkelfeltet. Bildet nedenfor er tatt allehelgensdag 2011. Det var åpenbart ingen helgener som kjørte disse bilene som fullstendig blokkerte sykkelfeltet. Jeg tok bilder av alle bilene (men kom aldri så langt at jeg fikk publisert billedserien), og fikk en del sure kommentarer. Men det får man tåle. Jeg fikk også svar av typen “alle andre parkerer her” da jeg minnet noen om at det ikke var lov, før de låste bilen og gikk. Det er en forunderlig holdning om at når det er for mange biler, da gjelder ikke reglene lenger. Jeg ringte Trafikketaten (23 48 21 00), og håper at en del av disse fikk en passende regning for sin uhellige parkering. Før neste allehelgensdag er det vel best å forhåndsvarsle Trafikketaten om at de ofte må ta turen innom her.

Snur vi oss andre veien, blir vi minnet om at syklister ikke er prioritert i Oslo. Her er det selvsagt viktigere å gi parkering til turistbusser enn å lage en god sykkelrute. Og bussene kan selvfølgelig ikke stå på den parkeringsplassen som er litt bortenfor — for da tar de jo plass fra de hellige privatbilene.

Herfra følger sykkelruten en ubestemmelig parkvei i ytterkant av Frognerparken. Den er skiltet som sykkelrute med brune skilt, men ellers er det ingen angivelse av hva slags vei dette egentlig er. Selvfølgelig møter man barnevognsmafiaen også på slike veier. Bortsett fra at det alltid er lite hensynfullt å gå tre barnevogner i bredden slik at man sperrer hele veien, så er de nok i sin fulle rett til å være der. Det er ingen sykkelvei. Men derfor holder den heller ikke mål som en del av et hovedsykkelveinett.

Når vi igjen kommer ned mot Majorstuen er det sykkelfelt et stykke i Middelthuns gt. Men jeg tar med en liten, men viktig detalj. I retning vestover er det parkering innenfor sykkelfeltet. Det er en løsning som bør forkastes og alle slike parkeringsplasser bør fjernes, i alle fall fra hovedsykkelveinettet. Vi skal ikke risikere at en bil plutselig svinger ut i eller åpner døren mot sykkelfeltet uten å se seg om, at vi blir hindret av en klønete bilist som forsøker å lukeparkere, at bilene står langt ute i sykkelfeltet fordi plassen ikke er fullstendig ryddet for snø, osv. Men om vi likevel finner oss i at det er slike parkeringsplasser, så må i alle fall tre plasser her fjernes. Plassene stikker ganske langt ut i veien, og sykkelfeltet gjør en liten sving utenom. Men vi syklister er som kjent ikke så viktige for de som bestemmer i Oslo, så man har gjort sykkelfeltet smalere forbi disse parkeringsplassene. Slik får man plass til tre biler til — og et dårligere sykkelfelt.

Trasévalget videre mot sentrum er ikke godt. Sykkeltraséer bør være så flate som mulig. Her har man klart å velge den traséen som gir mest motbakke. Når traséen dessuten er en Oslo-spesial: “Sykkeltrasé tilrettelagt for bilparkering”, vil man nok ikke sykle lange omveier for å kunne følge denne ruten. Ved Jacob Alls gt er det slutt på all tilrettelegging for sykkel. Herfra til sentrum har syklistene måttet vike for parkeringsplasser, til tross for at dette liksom skal være hovedsykkelvei.

Her fortsetter hoved”sykkel”veien opp Professor Dahls gt.

Det er ikke mer enn drøyt 100 parkeringsplasser som må bort for å gi veldig mye bedre forhold for syklister. Men for kommunen har det vært viktigere å sponse 100 bileiere med gratis parkering enn å lage gode forhold for syklister. Det sier ganske mye om feilprioriteringene i denne kommunen.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.