Stemmevekt for fjell, skog, fisk og reinsdyr, men ikke for barn og innvandrere?

Noen har gjort den store oppdagelsen at når man ser på innbyggertall som avgjør stemmerett så teller man de som bor i fylket, og ikke bare de som har stemmerett. Nordlysredaktør Anders Opdahl og fylkesråd i Troms Kent Gudmundsen (H) reagerer. Dette sier Anders Opdahl:

“… dersom vi skal ha et velfungerende demokratisk system hvor velgeren, altså den stemmeberettigede, skal føle at hans stemme utgjør en verdi, så må det også gjenspeiles i nasjonalforsamlingen. Noe annet vil være feil,”

Man kan undre seg over hvor prinsippløs og oppurtunistisk en regionavisredaktør kan være. Folk skal visst ikke telle med, for det er et problem for et velfungerende demokrati. Men at stemmer fra folk i hans region får økt stemmevekt fordi man gir stemmevekt til fjell og skog, det bekymrer visst ikke denne redaktøren.

Continue reading Stemmevekt for fjell, skog, fisk og reinsdyr, men ikke for barn og innvandrere?