Sykkelulykker og mørketall

Sju syklister omkom og 720 ble skadet i Oslo og Akershus de siste fire årene, kan vi lese hos NRK Østlandssendingen. Det er sju dødsofre for mye og alt for mange skadede. Jeg har ikke fylkesvis statistikk som gjør det mulig å sammenligne direkte med andre trafikantgrupper og har heller ikke en samlet statistikk for 2011. Men tar vi fireårsperioden 2007-2010 i SSBs tabell for 2001-2010, ser vi at det i hele landet i de fire årene ble drept 438 bilførere, 181 bilpassasjerer, 31 syklister og 101 fotgjengere. Antall skadde var 20833, 10991, 2579 og 2862.

Men noen har åpenbart en interesse av å svartmale situasjonen for syklister og fortelle oss om at å sykle er mye farligere enn tallene kan gi inntrykk av. For tallene lyver, må vite. Dette sier avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen i Akershus.

Men 720 skadde er neppe antallet skadde de siste fire årene. Det er store mørketall fordi mange ikke varsler politiet om skader i sykkelulykker. Det gjelder særlig singelulykker, hvor biler ikke var involvert.

Det er vanlig å beregne at kun én av åtte sykkelulykker blir meldt til politiet. Regner man slik har mer enn 5600 syklister blitt skadet i trafikken de siste fire årene.”

Budskapet man vil ha fram synes å være “å sykle er mye mer farlig enn du tror”.

Continue reading Sykkelulykker og mørketall