Har Vegvesenet også gått på miljøgatebløffen?

“Starter bygging av miljøgate og rundkjøring på Bjørkelangen” melder Statens VegvesenTwitter. Etter at Oslo kommune kalte Thor Olsens gt og et tilsvarende prosjekt i Arendalsgt Sagene for “miljøgater”, har jeg blitt dypt skeptisk til betegnelsen “miljøgate”. Å kalle en gate “miljøgate” hvor man har plantet to trær, pyntet parkeringsplasser med brosten, men ellers latt gjennomgangstrafikken gå som før uten noen tanke på bl.a. syklister, er en ren bløff. Ja, Stian Berger Røsland, det er en bløff. Fagetaten mente at Thor Olsens gt burde stenges, et råd som burde ha vært fulgt, men bilglade politkerne overstyrte dette og ville ha fortatt gjennomkjøring for bil.

I alle fall i Oslo har politikerne tømt betegnelsen “miljøgate” for ethvert innhold. Det er bløff og tom politisk retorikk som ytterligere bidrar til å undergrave tilliten til Oslo-politikerne. En gate med gjennomgangstrafikk av biler er ikke og kan aldri bli en “miljøgate”!

Med betydelig skepsis gikk jeg til den nettsiden som Vegvesenets tweet viste til. Det står at “det spesielt blir tatt hensyn til myke trafikanters behov”. Men å bedre fremkommeligheten for syklister ble sagt å være et av målene ved ombyggingen av Carl Berners plass også, så slike runde formuleringer har i alle fall ikke jeg tillit til. Det var Vegvesenet som var ansvarlig for Carl Berner, som ikke kunne si noe konkret om sykkelløsningen i Bjørvika og som er ansvarlig for at det bygges ny Nylandsvei uten tilrettelegging for syklister. Så Vegvesenet har heller ikke så mye troverdighet i slike saker. Uten informasjon om hva som konkret skal gjøres, har jeg liten tillit til at det blir noe særlig annet enn en pyntet vei tilrettelagt for biler.

PS. Jeg sendte følgende kommentar til Vegvesents twittermelding:

@Presserom Bruker dere også “Miljøgate” uten å si noe om sykkel?? http://bit.ly/HNJH18

På lørdag (!) etter at jeg hadde skrevet denne kommentaren, men før den var publisert, fikk jeg dette svaret fra Vegvesenet:

@olavtorvund Tydligvis! Skal sende en mail til prosjektinformatør. “

Jeg har også tidligere erfaring for at slike kommentarer følges opp. Det kommer sikkert til å være mye jeg kommer til å kritisere Vegvesenet for også i fremtiden. Men det går i riktig retning og jeg setter pris på deres tilbakemeldinger.

PPS:

Ytterligere svar fra Vegvesenet.

@olavtorvund Gang- og sykkelveger på tre meter bredde på begge sider av miljøgata, samt park! http://www.aurskog-holand.kommune.no/miljoegateprosjektet-paa-bjoerkelangen-vedtatt og http://www.aurskog-holand.kommune.no/www/aurskog-holand/resource.nsf/files/wwww8ske22-3d_bjrkelangen_miljgate/$FILE/3d_bjrkelangen_miljgate.pdf

Det er positive opplysninger og ikke minst seter jeg pris på pressetjenesten!