Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 – fra Lysaker til Smestad

[section_title title=Vækerøveien]

Vækerøveien er bedre. Den tar av fra gang- og sykkelveien langs E18. Men noe skilt som pekte ut denne veien kan jeg ikke huske at jeg så.

Det er ganske uklart om det er fortau eller gang- og sykkelvei på broen over E18, uten at det betyr så veldig mye i praksis. Vi har lov til å sykle på fortauet og må uansett ta hensyn til fotgjengere.

Det er gang- og sykkelvei hele veien opp til Ullernchausséen. På en strekning som dette bør fotgjengere og syklister skilles, men det er i alle fall en trygg vei for de som er mer opptatt av dette enn fart og fremkommelighet. De som stadig gnåler om at syklister ikke bruker sykkelveier kan jo merke seg at her bruker også syklister med “kondomdress” på landeveissykkel gang- og sykkelveien når den er egnet. Så lenge man er på tur og ikke først og fremst ute for å trene, og sykler oppover så det ikke går så fort, er det OK. Men er man ute for å trene, for ikke å snakke om når man er på vei nedover og farten er mye større, da er slike veier uegnet.

Det er enkelte stygge utkjøringer i sykkelveien. Og som vanlig varsler man ikke slikt ved skilt i Norge. Kanskje har man malt noen hvite striper på tvers i sykkelveien. Vegdirektoratet satser åpenbart på at syklister er gode til å lese hemmelige budskap i form av striper, slik at man ikke behøver å gjøre det klart gjennom ordentlig skilt. I innlegget Manglende skilting, vegarbeidsulykker, myke trafikanter — en oppfølging refererer jeg en lagmannsrettssak fra Stavanger hvor en fotgjenger døde etter å ha blitt påkjørt av en syklist. Fotgjengeren kom ut gjennom en åpning i hekken langs gang- og sykkelveien. Heldigvis er det ikke ofte slike påkjørsler får et så alvorlig utfall. Men det er nok mange ulykker og nestenulykker som kunne ha vært unngått om de ansvarlige hadde brydd seg med å tenke på siktlinjer ved av- og påkjøring over gang- og sykkelvei.