Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 – fra Lysaker til Smestad

[section_title title=Ullernchausséen: Lilleaker – Radiumhospitalet]

Langs Ullernchausséen er det gang- og sykkelfelt. Det er tidvis relativt smalt. Langs Store ringvei burde det selvsagt vært separate gang- og sykkelveier. Og det burde vært separate gang- og sykkelveier på begge sider langs hele ringveien. Det ikke mulig å krysse en slik vei annet enn der det er laget kryss, og det kan være et godt stykke mellom disse. Det kan bety ganske store omveier, om man ikke kan sykle på riktig side i forhold til det stedet man kommer fra eller skal til.

Mellom Vækerøveien og Smestad går gang- og sykkelveien først på den ene side, så på den andre, for igjen å skifte tilbake til den første. Kommer man vestfra betyr det fra høyre til venstre siden av ringveien.

Her ledes man inn i Silurveien, som er vanlig vei og ikke gang- og sykkelvei. Det er ikke en veldig trafikert vei. Men som vanlig blir man som syklist ikke varslet om at gang- og sykkelvei opphører. Helt uforberedt befinner man seg på noe som minner mest om et fortau. Vegdirektoratet liker å ha det sånn. Der tror de åpenbart at syklister liker overraskelser i trafikken og at moroa blir borte om man får vite om slike endringer på forhånd.I Silurveien pågår det arbeid ved veien. Det er dessverre ikke til å unngå at slikt skaper problemer. Men det er et av så alt for mange steder hvor man ikke har brydd seg om å varsle syklistene.

Litt øst for dette stedet forsvinner også fortauet, så syklistene har ikke noe valg. Kjørefeltet er eneste mulighet.

Mot Radiumhospitalet er gang- og sykkelveien svingete og smal, med mange dårlig utformede og dårlig skiltede krysninger. Vi har flere eksempler på dårlige kryssløsninger som vi ser mange steder i Norge. Der en gang- og sykkelvei krysser en annen vei, gjerne der gang- og sykkeltrafikk er adskilt også, er det fotgjengerfelt, men ikke noe sykkelfelt. Som syklist må vi ut i fotgjengerfeltet, der syklistene deklasseres ytterligere som trafikanter og har vikeplikt for alt og alle. Det burde være selvsagt at det også legges til rette for kryssing for syklister. Men vi er i Norge. Der tar ansvarlige myndigheter fortsatt ikke sykkel på alvor, og da blir det slik. På stedet bildet nedenfor er tatt kommer man på det som mest ligner et fortau og skal svinge til høyre over fotgjengerfeltet om man vil følge det som er merket som sykkelrute.