Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 – fra Lysaker til Smestad

[section_title title=Ullernchausséen: Radiumhospitalet – Smestad]

Etter Radiumhospitalet må vi igjen krysse Store ringvei, i alle fall om vi skal følge det som er skiltet som sykkeltrasé langs Ring 3. Denne gangen krysser vi i en undergang.

Herfra er det en grei gang- og sykkelvei til Smestaddammen og Monolittveien. Jeg kan gjerne gjenta at gang- og sykkeltrafikk burde ha vært separert og at den burde vært bredere. Men bortsett fra det er veien grei nok.

Men der vi skal krysse Monolittveien er det igjen et forvirrende og dårlig tilrettelagt kryss.

Når vi kommer over på andre siden blir man i tvil. Er dette fortau eller er det fortsatt gang- og sykkelvei? Skulle jeg igjen ha krysset og fortsatt på andre siden?

Men om det er uklart hva vi egentlig har mellom Monolittveien og Sørkedalsveien, så fortsetter i alle fall gang- og sykkelveien på den samme siden når vi kommer til Smestadkrysset. Vi skal ned i en undergang under Sørkedalsveien. Som vanlig på slike steder har man ikke tenkt særlig på fremkommelighet for syklister. Det er krappe svinger og dårlig oversikt. Her skal man være forsiktig og man bør være forberedt på å møte noen som ikke er det.

Vi stopper her, og kommer tilbake til veien videre.