Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 – fra Lysaker til Smestad

[section_title title=Oppsummering]

Hvis man først og fremst er opptatt av å sykle på veier som er skjermet mot biltrafikken, er det greit å sykle fra Vækerø til Smestad. Man sykler på vei med blandet trafikk i Silurveien, og det burde selvsagt ha vært varslet med skilt om at gang- og sykkelvei opphører. Men byråkratene i Vegdirektoratet komme seg bort fra kaffemaskinen og begynne med seriøse vurderinger om vi skal få det, eller de må overstyres av politikere. Det vil være pinlig for en fagetat å bli overstyr på denne måten fordi de ikke er i stand til å skjønne selv hva de burde ha gjort for lenge siden. Men noe må skje.

Ser vi på strekningen med trasnportsyklistens øyne er den (for) dårlig. Den er smal og svingete, man veksler mellom den ene og den andre siden av ringveien, krysningene er dårlige og det er blandet gang- og fotgjengertrafikk.

Hvis man f.eks. stiller seg på gangveien over åpningen på Østre Granfosstunnel på Lilleaker og ser ned på tunneler, kjørefelt og rundkjøringer, er det deprimerende å tenke på hvor mye penger som er brukt på å legge til rette for økt biltrafikk, og hvor lite som er brukt på gode forhold for syklister. Granfosstunnelen ble åpnet i 1992, 15 år etter at det ble vedtatt at alle norske byer av betydning skulle ha et hovedsykkelveinett, og syv år etter at det skulle ha vært ferdig. Likevel bygger man nye og dyre veier uten at man samtidig legger ordentlig til rette for syklister.

Vi ser dette også i 2012. Nå har man nettopp startet med å grave opp Hegdehaugsveien for å bygge om Hegdehaugsveien og Bogstadveien. Uten å legge til rette for syklister. Det er ikke lagt til rette for syklister andre steder i området heller, så syklistene kommer til å bruke denne veien som før. Vi får bare håpe at det blir riktig mange slik at bilistene og handelstanden (og dessverre også trikken) vil merke den kortsiktige idiotien i dette. Det bygges ny bro i Nylandsveien uten tilrettelegging for syklister — i 2012. Det ser heller ikke ut til at det er planlagt tilrettelegging for sykkel i Hans Nielsen Hauges gt, hvor man også har arbeidet i lang tid. Men her har jeg ikke funnet noe informasjon om prosjektet, så jeg er ikke sikker på hvordan planene er.

Da man vedtok hovedsykkelveinettet stakk Oslos planleggere og politikere hodet i sanden, og har stort sett holdt det der siden. Sykkel ble utdefinert som noe man skulle ta hånd om i egne prosjekter, så slapp andre å tenke på sykkel. At det aldri ble noen oppfølging av prosjektene, brydde politikerne seg lite om. Man bare resirkulerer gamle løfter, og snakker fortsatt om et hovedsykkelveinett. Man må rette opp gamle synder. Men enda viktigere er det at man ikke fortsetter å begå stadig nye alvorlige synder. Ikke noe veiprosjekt bør gjennomføres uten at det samtidig legges til rette for sykkel. Så enkelt er det. Men i Oslo sitter man bare og venter på Godot.