I Vini del Giro d’Italia 2012 – 1. etappe: Dansk øl i Herning

Hvem skulle vel ha trodd at Giro d’Italia skulle komme til å åpne med dansk øl. Men slik ble det altså. Jeg kan vel allerede nå røpe at selv om vi gjerne forbinder Danmark med øl, så fremstår det ikke som det mest spennende øl-landet.

De tre første etappene går i Danmark, og det hele starter med en prolog i Herning på Jylland. Italiensk vin kommer vi ikke til å møte før til fjerde etappe, da giroen reiser hjem til Italia.

Last ned større kart.

Som en introduksjon til noen dager med øl tar jeg med en lenke til artikkelen “Å smake på øl” fra drikkeglede.no Ølskolen.

Carlsberg dominerer ølmarkedet i Danmark. Det sies at man under en bestemt seilerweekend i Skagen kan dele folket inn i to grupper: De som drikker Tuborg og de som drikker Carlsberg. Men Tuborg er også en del av Carslberg Group, så de som drikker Tuborg drikker også øl fra Carlsberg. Carlsberg er verdens fjerde største bryggerikonsern, med 45.000 ansatte, om vi skal tro Wikipedia. Carlsberg er også dominerende i Norge. Carlsberg har overtatt denne divisjonen fra Orkla, hvilket vil si at de har overtatt Ringnes.

Carlsberg ble startet i 1847 av J. C. Jacobsen. Bryggeriet fikk navn etter hans sønn, Carl. Carlsberg skal ha vært det første bryggeriet som rendyrket en gjærkultur som de bruker i sin ølproduksjon.

Tuborg ble startet i 1873. De fusjonerte med United Breweries i 1894 og inngikk en “profit sharing agreement” med Carlsberg i 1903. I 1970 overtok Carlsberg United Breweries.

Standardølet fra Tuborg og Carlsberg er ganske kjedelig pils eller lager. I Norge er lisensprodusert Tuborg populært blant skoleelever og studenter, men bare fordi det er noe av det billigste (eller minst dyre) ølet man får. Dessuten smaker det ikke noe særlig, som også bidrar til å gjøre det populært hos folk som egentlig ikke liker øl. Bang for the bucks, det teller for studenter. I mine yngre år var folk veldig opptatt av Carlsberg Elefantøl, selvfølgelig fordi det var sterkere enn noe øl som ble solgt i Norge.

Men også store industribryggerier som Carlsberg har oppfattet at ølmarkedet er i utvikling, og har en serie som de kaller Jacobsen. Under dette navnet produserer de ale og litt mer interessante lagertyper enn standard Carlsberg og Tuborg.

Carlsberg produserer også øl under navnene Carls og Semper, men de har jeg så langt ikke smakt.

I selve Herning har jeg bare funnet et lite bryggeri, som ganske enkelt helter Bryggeriet Herning. Jeg vet ikke mer om dette enn det de skriver på egne nettsider. Her fremgår det at de holder til i Herning Hede og Diskontobanks gamle bygning og at de kun brygger 500 liter øl om gangen. Så dette er et småskalabryggeri.

Som et vorspiel til en dansk øl-giro kan man eventuelt delta i Pale Ale festival på baren Christian Firtal i Odense 3-5. mai.

Noen danske øl-ressurser:

Danske bryggerier som vedlikeholdes av Danske ølentusiater.

Danskebryggerier.dk om danske bryggerier, bryghuse og brewpubs.

Mikrobryggerier i Danmark fra drikkeglede.no.

Ølbloggen med høyst skum.

I vini del Giro d’Italia 2012

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.