I Vini del Giro d’Italia 2012 – 2. Etappe: Danske bjerge og polarøl

2. etappe er også fra Herning til Herning. Men denne gangen skal rytterne ut av byen på en 206 km lang runde. Det er vel ikke akkurat noen overraskelse at det er en flat etappe med en liten kategorisert stigning (i Lemvig, der skal jeg se denne etappen).

Den kategoriserte stigningen er Østerbjerg, som stiger 45 meter på 825 meter, som gir 5,5 % stigning. Det er omtrent som halvveis opp Kongsveien, så det er neppe i denne bakken årets Giro kommer til å bli avgjort. Men de som sitter i sofaen og snakker nedlatende om at dette ikke er en ordentlig bakke, kan finne fram sykkelen og sykle opp Kongsveien (eller en tilsvarende bakke, for de som ikke bor i Osloområdet).

For de som skal se noe av Giroen i Danmark, tar jeg med denne lenken til Girostart 2012 med en del praktisk informasjon om sperrede gater, parkering, osv.

Last ned større kart.

Som nevnt i kommentaren til første etappe er Danmark dominert av noen store bryggerier, hvorav de to største begge er en del av Carlsberg group. Danmark deler er skjebne med Nederland, som vi var innom under Tour de France 2010: Noen store bryggerier som brygger øl i industriell skala her helt dominerende. Men også her begynner det å dukke opp mikrobryggerier og bryggerier som er litt større enn mikro, og som satser på noe annet enn industriøl av lagertype.

Fra Herning går det rett vest. Første og det som ser ut til å bli eneste pitstopp er Ringkøbing og Mylius-Erichsens bryghus. Ludvig Mylius-Erichsen var polarforsker, journalist og forfatter fra Ringkøbing. Han la ut på en ekspedisjon til Grønland i 1906. Dansk som han var hadde han blant annet med 6.000 flasker dansk øl på sin ekspedisjon. Folkene i ekspedisjonen omkom i 1907, og ingen vet om de rakk å drikke opp ølet innen den tid. Men han har i alle fall blitt beæret med å gi navn til et bryggeri i sin hjemby. Bryggeriet ble etablert i 2007.

Mylius-Erichsen har 9 typer øl, i følge deres nettsider. Alle har navn knyttet til Ludvig Mylius-Erichsens Grønlandsekspedisjon. Deres sommerøl har fått navnet “Midnatssol”. Hvorfor har aldri Mack hatt fantasi til å lage et øl med det navnet? På Cafe & Restaurant Bryghuset kan man nyte mat og øl.

I Lemvig, på den dagen da denne etappen ble syklet, fant jeg dette ølet fra Mylius-Erichsen i Lemvig. Det er en Kølner, som er den samme type øl som kalles Kölsch. I følge bryggeriets nettsider er det etter tysk lov ikke tillatt å kalle et øl for Kölsch hvis det er brygget mer enn 70 km fra Køln, derfor betegnelsen Kølner. Det er en frisk og gyllen lagertype . Det ølet som er avbildet på nettsidene har en annen etikett. Om det jeg kjøpte har fått en spesialetikett i riktig farge i anledningen giroen, vet jeg ikke. Men det passet i alle fall godt.

I Lemvig fant jeg også ølet Lemvig Classic brygget av Fur Bryghus. Det er et typisk “classic” øl, altså en litt mørkere og mer smaksrik lager enn den vanlige pilsen. Fur Bryghus ligger på øya Fur i Limfjorden, og giroen var ikke innom der. Men siden de brygger dette ølet og dessuten var synlig i Herning under åpningen, tar vi det med. I denne tapningen er ikke dette ølet så lett å få tak i. Det er tappet spesielt for vinhandleren Vinspecialisten i Lemvig.

Vi kan også gå litt lenger nord, til Thisted Bryghus i Thisted. De var i alle fall og presenterte noen av sine produkter i Lemvig i anledning av at Giroen var innom byen. Det brygger blant annet det økologiske Thy pilsner. Jeg kjøpte ikke deres øl denne gangen. Vi kunne ikke få det med hjem på flyet, og det er grenser for hvor mange øl man vil kjøpe bare for å ta en liten smak og la resten stå — jeg skulle kjøre bil til Billund samme dag som vi var på denne runden. Men jeg hadde deres Thy Økologisk Juleren med i min Julekalender for 2010.

Jeg har ikke funnet spor av flere bryggerier før vi kommer til Holstebro og Baggårdsbryggeriet, som skal ligge i Danmarksgade 4. Men jeg er usikker på om bryggeriet fortsatt eksisterer. Jeg får bare feilmeldinger når jeg forsøker å gå inn på den nettadressen jeg har funnet (og som jeg har lenket til). Mangel på oppdatert informasjon kan tyde på at det har blitt nedlagt, men jeg vet ikke.

Men når Mylius-Erichsen kan by på ni sorter øl og vi har funnet et par andre, så holder det kanskje for en etappe?

Når vi er tilbake ved utangspunktet er det også mulig å besøke Bryg­ge­riet Her­ning en gang til, om det ga mersmak.

I vini del Giro d’Italia 2012

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.