I Vini del Giro d’Italia 2012 — 6. etappe: Frisk hvitvin og Bob Dylan

I dag skal syk­lis­te­ne ut på lag­tem­po, som kan gi man­ge end­rin­ger i resul­tat­lis­ten. Lagets tota­le kjøre­styr­ke avgjør. Her hjel­per det lite å kun­ne spur­te fra eget lag. Men vi skal videre.

6. etap­pe får ryt­ter­ne møte litt ita­li­ensk fjell for førs­te gang, skjønt det bare er en mode­rat fjell­e­tap­pe. Kan­skje det­te er en etap­pe som blir for hard for de mest typis­ke sprin­ter­ne, men som kan pas­se en Thor Hus­hovd? Det er lov å håpe!

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 6. etap­pe: Frisk hvit­vin og Bob Dylan