I Vini del Giro d’Italia 2012 — 7. etappe: Der Afrika og Europa møtes.

Så er vi i gang for alvor. Om ven­tet snud­de gårs­da­gens lagem­po om på resul­tat­lis­ten. Jeg had­de håpet at Taylor Phinney skul­le behol­de leder­trøy­en, men må inn­røm­me at det først og fremst er med tan­ke på hans lag­ma­ke­rat Thor Hus­hovd. Men da må de kun­ne for­skjel­len mel­lom lande­veis­syk­ling og terrengsyking.

Nå star­ter det egent­li­ge Giro d’I­ta­lia, med førs­te fel­les­start i Ita­lia. Det er flatt. Selv om det synes å være litt mot­bak­ke på slut­ten, så blir det nok masse­spurt i dag også.

Men vi skal vide­re. 7. etap­pe går fra Reca­na­ti til Roc­ca de Cambio.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 7. etap­pe: Der Afri­ka og Euro­pa møtes.