I Vini del Giro d’Italia 2012 — 8. etappe: Rystende opplevelser der Giroen snur

Det vil seg ikke helt for våre i Giro­en. Alek­san­der Kristoff er den som har mar­kert seg best til nå. Thor Hus­hovd har ennå ikke fun­net for­men. Men vi kan jo håpe på at den befin­ner seg et sted inne  det kuper­te omrdet som de nå skal inn i.

Vi lig­ger som van­lig foran ryt­ter­ne. 8. etap­pe går fra Sulo­mo­na til Lago Lacen­co. Lago Lancen­co er det syd­ligs­te ste­det som årets Giro er innom.

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter i Abruz­zo og fort­set­ter gjen­nom Moli­se til Cam­pa­nia.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 8. etap­pe: Rys­ten­de opp­le­vel­ser der Giro­en snur