Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 – Fra Smestad til Sinsen.

[section_title title=Smestad – Vindern]

Vi fortsetter vår sykkeltur langs Store ringvei, og fortsetter fra der vi stanset sist. Før vi sykler videre minner jeg om at det langs en vei som Store ringvei bør være sykkelveier på begge sider av veien og at gang- og sykkeltrafikk må skilles.

Når vi har kommet oss velberget under Sørkedalsveien og gjennom Smestadkrysset fortsetter vi på gang- og sykkelvei et stykke. Jeg tar med starten av denne strekningen, med en påminnelse om at det er alt for mange bussholdeplasser som er plassert slik at de medfører unødig risiko både for syklister og busspassasjerer.

<edit>Jeg har fått kommentarer fra folk som er mer kritiske til løsningen her enn hva jeg er i det jeg skriver. En tilbakemelding er at det ikke er bussholdeplassen, men all bil- og fotgjengertrafikk inn og ut til Statoil som er det største problemet. Videre at undergangen under Sørkedalsveien har en farlig utforming. Jeg har ikke dette som min daglige sykkelvei, og sykler ikke her i rushtiden. Kommentarer fra andre som kan utfylle bildet, både ved å peke på problemer som jeg har oversett og på at jeg kan ha vært for kritisk enkelte steder, er veldig velkomne.</edit>

Strekningen fortsetter som en vanlig gang- og sykkelvei. Men når man kommer ut i Heggelibakken er det nok en gang blandet trafikk, og selvsagt uten at syklistene varsles om at gang- og sykkelvei opphører.

Særlig ille er det når kan kommer østfra, for da er det faktisk ingen synlige endringer i veien. Men plutselig er det lov for biler å kjøre på det som ser ut som en gang- og sykkelvei. Og dere vet selvfølgelig at det ikke er skiltet, for vi har ikke skilt som kan varsle slik i Norge. Der jeg står når jeg tar dette bildet er det gang- og sykkelvei, men der hvor syklisten på bilde befinner seg er det vei med blandet trafikk. Er det noen som er i stand til å se at veien endrer status?

Det er byråkratene i Vegdirektoratet som har ansvaret for at det er slik, for de har “vurdert” (=> sludret rundt kaffemaskinen) spørsmålet og funnet ut at det ikke er behov for skilt som varsler syklister. Det er helt enkelt uakseptabelt og utilgivelig at det sitter en gjeng byråkrater og påtvinger syklister (og fotgjengere) en helt unødvendig risiko ved sine fullstendig idiotiske beslutninger! Noen bør riste dem skikkelig!

Når gang- og sykkelveien gjenoppstår, like diskret som den forsvant, er det greit til Holmenveien.Der er det stopp. Om det ikke er varslet med skilt, så er det i det minste satt opp en ganske synlig bom (skjønt den er vel der for å hindre bilister i å bruke denne veien som snikvei).

Herfra er det kaos. Vi må ta av inn til Vindern (men det er fortsatt gang- og sykkelvei et lite stykke mot Vindern), krysse Holmenkollbanen og ta Slemdalsveien opp igjen til ringveien. Her er det ingen tilrettelegging for syklister.

Det skal sies at det arbeides med ny gang- og sykkelvei mellom Holmenveien og Slemdalsveien. Det kan se ut som om Vegvesenets nettsider ikke er oppdatert. Der står det at man er i “planfasen”, men det ser da vitterlig ut som om man er i gang med arbeidet her. Men kanskje er det bare undergang under Holmenkollbanen som er under bygging, og resten under planlegging? Det er ikke lett å finne informasjon om dette.

Vi må gjerne mene at denne strekningen burde ha vært bygget ut for lenge siden. Men det blir litt som å klage over snøen som ikke falt i fjor. I dag er dette en delstrekning som ikke kan anbefales. Men det skjer i alle fall noe.