Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 – Fra Smestad til Sinsen.

[section_title title=Vindern – Tåsen]

Vel oppe ved ringveien er det ikke lett å finne veien videre. Det graves og settes opp gjerder, men skiltes ikke — i alle fall ikke med tanke på syklister.

Selv valgte jeg påkjøringsveien til ringveien. Det står ikke noe skilt om at det ikke er forbudt å sykle på ringveien — i alle fall ikke som jeg kunne se. Mens jeg var der kom det noen syklister som fortsatte langs ringveien. Det var åpenbart ikke der de ønsket å være og at de så etter muligheter for komme vekk fra den veien. De havnet der i mangel av andre steder å sykle. Selv valgte jeg å bære sykkelen over gresset og inn på gang- og sykkelveien etter å ha passert gravingen.

Langs ringveien er det igjen gang- og sykkelvei, med en del dårlig utformede krysninger. Men den dårligste er der man krysser ved Domus Athletica (jeg er litt usikker på hva den veien vi krysser heter, men det er i all fall ikke Torgny Segerstedts vei, slik Google maps påstår). Her har estetikken fått forrang foran fremkommelighet. Noen har åpenbart vært opptatt av å forlenge noen brostensbelagte kjørefeltdelere helt inn i krysset, og har ikke tenkt særlig på syklister. Dermed har man lagt noen brostensbelagte forhøyninger der syklistene skal krysse. Jeg merker meg kommentaren fra sverre_b til omtalen av strekningen Lysaker – Smestad, hvor han skriver:

“Om så veivesenet i tilegg hadde kunnet slutte med de hjulødeleggende kantsteinene midt i veien (Ja selv senket kantstein er farlig) og konsekvent skilt gående og syklende så hadde vi kommet et stykke lengre.”

Dette er så vidt jeg kan se et mye verre eksempel på bruk av “hjulødeleggende kantstein” enn ved Vækerø. Disse må bort!

Kryssingen av Songsveien er, som de fleste andre krysninger i plan, dårlig utformet. Langs Ullevål stadion er det gang- og sykkelvei av vanlig kvalitet. Som sådan er den grei nok. Men når man tenker på hvor mye som har vært bygget og endret på her de senere årene, både i og langs veien, er det deprimerende at man ikke også har gjort mer for å gi syklisten god fremkommelighet. Jeg har sagt det før og kommer til å gjenta det mange ganger: Det største problemet i Oslo er ikke at man ikke gjennomfører planen om hovedsykkelveinettet, men at man ikke tenker på sykkel i alle veiprosjekter. Ingen nye veier bør bygges eller gamle oppgraderes uten at det samtidig legges til rette for sykkel!

Når vi har passert Ullevål stadion er det et stykke hvor veien er nesten forbilledlig. Det er separat gangfelt og sykkelfelt. Men de ansvarlige må få noen store minus for manglende merking. Vi kan bare gjette oss til at det ene sannsynligvis er fortau og det andre sykkelvei. Jeg stusser også over at fortauet her er så bredt i forhold til sykkelveien. Det er mange gater i området hvor det er mer hyggelig å gå enn lang ringveien, og jeg vil tro de fleste fotgjengere vil velge disse. Det er for så vidt ikke så veldig hyggelig å sykle langs ringveien heller. Skal vi sykle på tur vil de fleste av oss velge andre veier. Dette er typisk en strekning for transportsyklister, og da bør det legges bedre til rette for disse. Det er også et minus for avkjørsler som krysser sykkelveien som på bildet, uten at de er skiltet. Og de håpløse vikepliktsreglene vi har i Norge forsterker problemene. Men det er problemer på et litt annet plan enn den konkrete utformingen av veien. Men ballen ligger hos Vegdirektoratet, spørsmålet er om de har baller til å gjøre noe med det.

Når man kommer til rundkjøringen på Tåsen er det ikke like bra. Vegvesenet og Oslo kommune bør ta en studietur til Nederland for å se hvordan man kan lage rundkjøringer og veikryss. Man må også tenke fremkommelighet for syklister. Det holder ikke med et fotgjengerfelt.

Jeg vil legge til at jeg også syklet denne strekningen noen ganger i vinter, og vil gi honnør til Vegvesenet for utmerket vintervedlikehold. Her er det svart asfalt og god fremkommelighet også om vinteren. Jeg skulle ønske jeg kunne si det samme om strekninger som Oslo kommune har ansvaret for.