Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 – Fra Smestad til Sinsen.

[section_title title=Tåsen – Sinsen]

Mot Maridalsveien blir gang- og sykkelfeltet igjen smalere og syklistene blandes med fotgjengere. Undergangen under Maridalsveien er bratt, har krappe svinger og dårlig oversikt. Det er ikke slik denne type underganger bør utformes.

<edit>Jeg har fått flere kommentarer som peker på at denne undergangen er farlig, med et T-kryss hvor det er dårlig oversikt og hvor syklister kommer i nedoverbakke fra alle tre kanter.</edit>

Gang- og sykkelveien fortsetter. Ved Forbrukerhuset er gang- og sykkelveien lagt på baksiden av huset, nær jernbanen. Dermed kommer man vekk fra krysset, og er er også i behagelig avstand fra den støyende veien.

Litt videre er det en sykkel- og fotgjengerbro over ringveien. Jeg vet ikke om det er noen tilrettelegging for syklister på andre siden. Men det er uansett viktig at det er ganske tett med slike muligheter til å krysse denne type veier.

Mellom Nydalen og Storo er det en meget stygg avkjøring inn til Mekonomen bilverksted og en Uno-X bensinstasjon. Som vanlig er det ikke varslet. Det var disse byråkratene igjen, som mener at det er best for syklister ikke å bli varslet om kommende farer. Bilistene skal krysse gang- og sykkelveien for å komme inn på bensinstasjonen. De kommer skrått bakfra i en veldig spiss vinkel slik at syklistene ikke har noen mulighet til å se dem. Og med jevn trafikkstøy fra ringveien vil man nok ikke høre at det kommer en bil som skal svinge heller. Er det noe man vet som syklist, så er det at vi ikke kan stole på at bilistene ser oss og faktisk stopper. Dette er farlig! Her må noe gjøres.

Kommer man andre veien er det kanskje ikke fullt så ille, i og med at man i det minste ser bilene. Kommer man andre veien er det enda verre. Riktignok ser man de som skal inn på bensinstasjonen, men ikke de som skal ut. Men det er fortsatt en farlig løsning. Se eget innlegg om denne trafikkfellen.

Det er nok en undergang under Grefsenveien ved Storo. Den er like smal som de andre vi har vært gjennom, men har ikke skarpe svinger slik at man har bedre sikt.

Men på vei mot Sinsen går gang- og sykkelveien plutselig over i noe som ligner mer på et fortau, og som uten noe varsel bare stopper ved en bussholdeplass.

Her må vi ut i kjørefeltet. Jeg sa vel at det ikke er noe skilt som varsler verken at gang- og sykkelveien (sannsynligvis) går over til å bli fortau, eller at man må ut i og over på den andre siden av veien om man sykler mot Sinsen?

Jeg sykler gjennom krysset Hans Nielsen Hauges gt omtrent en gang pr uke (opp og ned, så det blir to turer). Da kommer jeg opp Hans Nielsen Hauges gt, skal under Store ringvei og over trikkeskinnene for å fortsette gang- og sykkelveien opp langs Trondheimsveien. Og samt turen tilbake. I dette krysset må det være følere som ikke registrerer at det kommer en sykkel. I alle fall når jeg kommer den veien jeg vanligvis pleier å sykle, har man valget mellom å krysse på rødt lys eller å vente til det kommer en bil som skal i samme retning. Det er vel ikke noen veldig stor overraskelse at jeg ikke gidder å vente på at det skal komme en bil. Er det klart sykler jeg, uansett farge på lyset. Som regel er det rødt. Om lyset fungerer på samme måte når man kommer langs ringveien, er jeg ikke sikker på. Men etter å ha ventet en liten stund, syklet jeg nok en gang over dette krysset på rødt lys. Slik undergraver man respekten for trafikklysene.

Jeg har ikke sett noe skilt som forteller hvilken vei jeg skal ta (man skal velge veien til høyre for påkjøringsfeltet). Her må det gjøres noe med skiltingen.

Treffer man på veien videre, kommer man inn i labyrinten Sinsenkrysset. Hadde det bare vært skiltet ordentlig, hadde jeg vel ikke syklet feil på første forsøk. Men finner man først riktig vei, er veien i seg selv grei nok som gang- og sykkelvei (selv om kombinert gang- og sykkelvei ikke er en akseptabel løsning på en strekning som dette).

Ved endepunktet kan man fortsette videre langs Store ringvei til Ryen, eller man kan velge ruten opp Trondheimsveien.

Kvaliteten på strekningen varierer. Kombinert gang- og sykkelvei gir dårlig fremkommelighet for transportsyklister.  Det er bare strekningen mellom Ullevål stadion og Maridalsveien som (nesten) holder mål ut fra en slik vurdering.

Tar vi utgangspunkt i sikkerhet, så er det tre alvorlige svakheter langs strekningen — om vi holder problemene ved Vindern utenfor, siden det der tross alt arbeides med utbedringer. Den første er strekningen vest for Vindern, hvor gang- og sykkelveien uten noe varsel endres til å bli vei med blandet trafikk.

Den andre, og klart styggeste, er avkjøringen Mekonomen og Uno-X mellom Nydalen og Storo. Det er en del farlige avkjøringer som krysser sykkelvei. Men det dreier seg tross alt mest om avkjøringer til hus og andre eiendommer hvor trafikken er liten og de fleste som kjører må antas å være kjent på stedet. Her er det innkjøring til en bensinstasjon hvor det vil være mye mer trafikk og mange bilister vil ikke være kjent med forholdene på stedet. Den avkjøringen er så stygg og farlig at den alene er nok til å fraråde folk å velge denne veien. Man må være ekstremt oppmerksom her. Og jeg kan bare gjenta at den ikke er varslet med skilt. De som har planlagt denne har ikke hatt mye omtanke for syklisters sikkerhet.  Her må noe gjøres. Det enkleste er antageligvis å ta noe av den plassen som i dag brukes til parkering bak verkstedet og bensinstasjonen, og legge sykkelveien mellom verkstedet/bensinstasjonen og jernbanen på dette stedet. Det vil tilsvare trasévalget mellom Forbrukerhuset og jernbanen.

Det tredje punktet er der hvor gang- og sykkelvei opphører mellom Storo og Sinsen, og krysset med Hans Nielsen Hauges gt. Det er ikke så lenge siden krysset her ble bygget om til det som det er i dag. Om jeg har forstått det rett, var det ferdig i 1994 — ni år etter at hovedsykkelveinettet skulle ha vært ferdig. Det er nok et eksempel på at man lager nye veianlegg uten at man tenker på syklister. Som nevnt tidligere begår man fortsatt slike synder. Den dagen man slutter med det, er det håp om at Oslo en gang i fremtiden kan bli en sykkelby.

Konklusjonen blir at bare delstrekninger kan anbefales: Smestad — Vindern (under noe tvil), og Gaustad — Nydalen.

PS:

Jeg her merket meg to kommentarer på Twitter:

Hanne Gro Korsvold skriver:

“Den “bra” delen av min jobbvei får stryk av @olavtorvund “Fra Smestad til Sinsen.” -“
“dette må jo være Norges beste sykkelvei? Elsker å ha det som jobbvei og syns den er bortimot perfekt jeg.”
Dette er ikke en strekning jeg sykler til daglig — selv om det ikke var første gangen jeg syklet her. Selvfølgelig sitter ikke jeg med noen fasit. Jeg har formidlet det jeg har sett etter å ha syklet strekningen med det for øyet å vurdere den. De som sykler her til daglig kjenner selvsagt strekningen langt bedre enn meg. Derfor håper jeg disse og andre vil utdype dette slik at bildet blir mer fullstendig.

Creative Commons-lisens
Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge lisens.