Oslos dummeste forsøk på sykkelløsning?

Konkurransen på dette området er knallhard, så jeg tør ikke utrope noen “vinner” i konkurransen om Oslos dummeste sykkelløsning. Men det man har gjort utenfor Operaen er komplett idiotisk og en klar finalekandidat.

Det er anleggsarbeid i området. Men det må være mulig å få til noe bedre enn dette? En fundamental feil ble gjort før man for alvor satt i gang med arbeid i veien her: Det er ingen steder hvor taxier kan stoppe for å sette av folk. Det burde ikke overraske noen at en del kommer med taxi til Operaen — det gjør gjerne jeg også hvis jeg ikke sykler.  Da Operaen åpnet var det en av- og påstigningssone for taxier her — om min hukommelse stemmer. Men av en eller annen uforståelig grunn ble den borte. Taxier som skal sette av passasjerer må uansett stoppe et sted. Fjerner  man denne plassen blir det kaos — akkurat som man planlegger for kaos i Bogstadveien når planleggerne later som om syklister ikke eksisterer og ikke kommer til å sykle der.

Nå er det noe så idiotisk som parkeringsplasser innenfor sykkelveien, som igjen er adskilt fra kjørefeltet med en betongkant. Biler som skal parkere på disse plassene må krysse betongkanten og sykkelveien. Når det er fullt av biler, noe det gjerne er, i alle fall når det er forestilling, så stopper taxiene i sykkelveien. Pga betongkanten fortsetter mange biler, både taxier og de som har parkert på disse plassene, i sykkelveien ganske lenge. Og betongkanten gjør det nesten umulig å komme forbi en bil som blokkerer sykkelveien, slik denne taxien gjør på dette bildet.

De som har planlagt denne løsningen må ha hatt en særdeles dårlig dag på jobben den dagen de fant på dette. Man kan lure på hvor de hadde glemt hodet den dagen.