Hvorfor fjerner Oslo sykkelveier?

Oslo mangler tilrettelagte sykkelveier. Likevel ser vi at sykkelveier faktisk forsvinner. En gang var det sykkelvei fra Skillebekk til Henrik Ibsens gate via Ruseløkkveien.Ved Skillebekk har den forbindelse til sykkelveien langs Frognerstranda via Framnesveien. Omtrent slik som dette var sykkelveien:

Det begynner å bli lenge side sykkelveien i Ruseløkkveien forsvant. Stadig forsvinner bit for bit av sykkelveien. I dag er det omtrent dette som er igjen:

Broen fra Framnes og veien til Skillebekk er ikke spesielt merket, så om dette er gangvei eller gang- og sykkelvei er uklart. Men det spiller i praksis ikke noen særlig rolle på et sted som dette.

Fortsatt er det sykkelvei langs Munkedamsveien mellom Skillebekk og Parkveien. Men den står ikke på det nylig utgitte nyutgaven av sykkelkart for Oslo (som jeg skal komme tilbake til et annet innlegg). Betyr det at Oslo kommune later som om denne sykkelveien ikke eksisterer, og at de kan fjerne den bit for bit?

Når vi kommer til Lassons gt går den over til å bli gang- og sykkelvei, men hvor kjøring til eiendommene er tillatt.

Det var en gang oppmerket sykkelveit et kvartal i Huitfeldts gt. Den oppmerkingen er nå borte.

Her kan vi snu oss og se andre veien. Det er en bro som er ganske bastant stengt for biler. Men hvorfor skal man sette steinene slik at det også er vanskelig å passere med sykkel? Og hvorfor i all verden tillater man parkering på slike steder? Det finnes andre trafikanter enn bilister og det finnes ingen, jeg gjentar: Ingen, grunn til at bilistene skal kunne okkupere et slikt område og dermed stenge for andre. Dette er slett ikke et enestående tilfelle. VI ser slikt mange steder i denne byen, som gang på gang bekrefter at de som har ansvaret for slikt som dette fortsatt har veldig mye å lære.

Et kvartal i Observatoriegate var det inntil for ikke så veldig lenge siden merket sykkelvei ved siden av fortauet. Men butikken på hjørnet har okkupert stadig mer av fortauet, slik at fotgjengerne blir fortrengt ut i sykkelveien. Dette bildet er tatt i september 2010:

Nå er skiltet som sier at det er sykkelvei borte. Butikken har fortsatt sin ekspansjon og har nå okkupert hele fortauet. Dette bildet er tatt 12. mai 2012.

Dette er helt uakseptabelt, Oslo kommune. Denne byen har ikke en meter sykkelvei å miste! Sykkelveien har dårlig standard. Men det er bedre enn ikke noe. Særlig når vi tar med at dette er skolevei for mange som går på Ruseløkka skole. Hvis man mener sykkelveien ikke holder mål — og det gjør den ikke — da ruster man den opp. Man fjerner den ikke.

Vi får stadig høre at det store problemet når man skal bygge ut sykkelveier i Oslo er det reguleringsmessige. Det krever omregulering og det tar tid. På årsmøtet i Syklistens Landsforening avd Oslo sa Erik Øimoen tar det 1,5 år bare å regulere om gateareal fra parkering til sykkelfelt. Jeg håper og tror at dette ikke er riktig, og at han her har blitt feilinformert at noen byråkrater som synes det er langt bedre ikke å gjøre noen ting enn å risikere en liten feil. Men uansett: Hvis det er så vanskelig å regulere arealer til sykkelveier, da må det være like vanskelig å omregulere eksisterende sykkelveier til noe annet. Dette er for så vidt et direkte spørsmål til Oslo kommune, som også kommer til å bli stilt dem mer direkte: Hvem har foreslått å omregulere denne sykkelveien til noe annet, og hvorfor har det skjedd? Videre: Hvem har gitt tillatelse til at denne butikken kan ta i bruk hele fortauet til oppstilling av varer, slik at fotgjengerne i praksis må ut i sykkelveien (og syklistene ut i kjørebanen)?

Jeg har ikke noen bilder av sykkelveien i Ruseløkkveien. Her må jeg derfor basere meg på min hukommelse, med all den usikkerhet det innebærer. Men jeg er ganske sikker på at det var separat sykkelvei i Ruseløkkveien mellom Observatoriegt og Cort Adlers gt. Det er borte, og slik ser det ut i dag:

Fortsatt i følge min hukommelse var det sykkelfelt i Ruseløkkveien mellom Cort Adlers gt og Løkkeveien, på siden mot Ruseløkka skole. Det er borte. I dag er det bare parkering her.

Langs Vikaterrassen var det adskilt fortau og sykkelvei. Selv om jeg også her bare må basere meg på hukommelsen, er jeg denne gangen helt sikker i min sak. Sakte, men sikkert okkuperte butikkene fortauet til utstillingsvarer, uteservering, osv. Fotgjengerne ble fortrengt ut i sykkelveien, og syklistene ble støtt ut i det store intet. Slik har man behandlet syklister i Oslo — som trafikkens pariakaste. For virkelig å understreke at syklister er uønsket på dette området har man sperret av den tidligere sykkelveien med store reklameskilt. Oslo kommune har moral som ei hore: Så lenge man bare betaler kan man herpe og tagge ned byen omtrent så mye man vil.

 

Denne sykkelveien har forsvunnet bit for bit, og den har aldri blitt erstattet. Derfor er det med dyp bekymring jeg konstaterer at skiltingen som sier at det er sykkelvei har forsvunnet i nok et kvartal. Det forsterkes av at dette ikke er merket som sykkelvei på nyutgaven av Oslo kommunes sykkelkart. Ønsker man at alt skal forsvinne? Og kan en slik endring virkelig skje uten omregulering?