En farlig sykkelfelle på Storo

Da jeg skrev om syk­kel­for­hol­de­ne langs Sto­re ring­vei (Ring 3) mel­lom Sme­stad og Sin­sen pek­te jeg på en meget stygg tra­fikk­fel­le: Verk­ste­det Meko­no­men og ben­sin­sta­sjo­nen Uno‑X på Storo — som jeg i fort­set­tel­sen bare kom­mer til å refe­re­re til som bensinstasjonen.

Con­ti­nue read­ing En far­lig syk­kel­fel­le på Storo

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 13. etappe: Savona — Cervere Barolo

Filip­po Pozzato star­tet ikke i går, og er ute av rit­tet­på grunn av brist i hånd­led­det etter gårs­da­gens fall. I føl­ge Bri­an Nygaard ba Pozzato de han dro med seg i fal­let om unn­skyld­ning før han for­lot giro­en. Uhell skjer. I kam­pens hete gjør man feil som kan gå ut over and­re. Pozzato viser at han har rygg­rad når hånd­te­rer sin feil på den­ne måten — i mot­set­ning til en annen ita­lie­ner som på en tid­li­ge­re etap­pe også send­te bl.a. Mark Caven­dish i asfal­ten. Den etap­pen ryt­ter­ne skal ut på i dag — Tosca­na­etap­pen — er flatt, så her kan det bli nok en spurt.

Mens ryt­ter­ne er i Tosca­na skal vi vide­re til Pie­mon­te. 13. etap­pe går fra Savona til Cer­ve­re.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 13. etap­pe: Savona — Cer­ve­re Barolo