Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 3 – Fra Sinsen til Ryen

[section_title title=Økern – Teisen]

[section_title title=Sinsen – Økern]

[section_title title=Sinsen – Økern]Sinsen – Økern

Dette er tredje og siste del om sykkelruten langs Store ringvei: Fra Sinsen til Ryen. Startstedet er endepunktet (eller starten) på ruten Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen. Og det er selvfølgelig fortsettelsen av Store ringvei 2: Fra Smestad til Sinsen.

Siden intensjonen har vært å følge Store ringvei, har jeg markert denne strekningen på kartet. Men mellom Sinsen og Økern er det ikke mulig å sykle på eller langs ringveien — i alle fall er det noe som på det sterkeste må frarådes, selv om jeg ikke kan huske å ha sett et skilt hvor det står at det er forbudt å sykle. Vi må her sykle Lørenveien.

Det er store veiarbeider i området, som gjør det vanskelig fremkommelig for alle trafikanter — også for syklister. Vi kan håpe på at det blir bra når det blir ferdig, etter planen i 2013. Bilene skal da i tunnel, så vi kan håpe at mye trafikanter får det bedre på overflaten. Men jeg har ikke klart å finne noe mer detaljert informasjon om hva slags sykkelløsninger som er planlagt i området.

Continue reading Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 3 – Fra Sinsen til Ryen