Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 3 – Fra Sinsen til Ryen

[section_title title=Økern – Teisen]

[section_title title=Sinsen – Økern]

[section_title title=Sinsen – Økern]Sinsen – Økern

Dette er tredje og siste del om sykkelruten langs Store ringvei: Fra Sinsen til Ryen. Startstedet er endepunktet (eller starten) på ruten Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen. Og det er selvfølgelig fortsettelsen av Store ringvei 2: Fra Smestad til Sinsen.

Siden intensjonen har vært å følge Store ringvei, har jeg markert denne strekningen på kartet. Men mellom Sinsen og Økern er det ikke mulig å sykle på eller langs ringveien — i alle fall er det noe som på det sterkeste må frarådes, selv om jeg ikke kan huske å ha sett et skilt hvor det står at det er forbudt å sykle. Vi må her sykle Lørenveien.

Det er store veiarbeider i området, som gjør det vanskelig fremkommelig for alle trafikanter — også for syklister. Vi kan håpe på at det blir bra når det blir ferdig, etter planen i 2013. Bilene skal da i tunnel, så vi kan håpe at mye trafikanter får det bedre på overflaten. Men jeg har ikke klart å finne noe mer detaljert informasjon om hva slags sykkelløsninger som er planlagt i området.

Vi sluttet del 2 i labyrinten under Sinsenkrysset. Når man kommer ut på rett side er det naturlig å fortsette rett fram langs ringveien. Jeg gjorde det, og var ikke den eneste. Men det er bomtur. Vi kommer til en bussholdeplass, og så er det slutt.

Det er et generelt problem langs denne og andre strekninger: Skiltingen er for dårlig. Jeg regner meg som relativt godt kjent i området, men ikke lommekjent på strekninger jeg vanligvis ikke sykler. De som er dårligere kjent enn meg vil virkelig kunne få problemer om de forsøker å sykle etter skiltingen. Jeg har forsøkt å finne skilt som sier noe om hvor jeg skal sykle, men har ikke funnet noe. Da er det naturlige valg å fortsette rett fram, i alle fall så lenge det er i den retningen man skal. Dette er det eneste skiltet jeg har funnet i det krysset hvor jeg skulle ha tatt til høyre.

Når man finner rett vei, ender man i Lørenveien. Kommentaren til denne er ganske enkel: Kan ikke anbefales. Skjønt man har ikke noe alternativ hvis man først skal den veien. Det er en av de alt for mange Oslo-spesial, som er Sykkeltrasé tilrettelagt for parkering. Veien er relativt smal. Men det hadde vært plass til sykkelfelt eller sykkelvei om man hadde prioritert syklister fremfor parkeringsplasser. Men i Oslo er prinsippet at det bare kan legges til rette for sykkel når det ikke går ut over bilistene. Man vil ikke fjerne parkeringsplasser, heller ikke når man skal lage det som politikerne har sagt skal være hovedsykkelvei. Oslopolitikerne synes å ha en eller annen merkelig tro på at det skal dukke opp nye og ubrukte arelaer som kan brukes til sykkelvei uten at man behøver å ta arealer som andre, dvs bilistene, bruker i dag. De hadde vel vært sikrere å satse på Julenissen. Manglende vilje til å fjerne gateparkering er det største hinderet mot gode sykkelløsninger i Oslo. Lørenveien er et av alt for mange eksempler på dette.

Det finnes ingen tilrettelegging for sykkel før man kommer til Sinsenveien. Det er parkerte biler hele veien, til dels på begge sider. Veien er uegnet både for transportsyklister og syklister som prioriterer sikkerhet fremfor fremkommelighet. Strekningen står til stryk.

Fra Sinsenveien har det i alle fall vært noe tilrettelegging. Men det sykkelfeltet som var her var så smalt at det var ubrukelig, og nå gjør byggearbeider at sykkelfeltet stort sett har forsvunnet. Når man bygger ut et nytt boligområde som her er det fullstendig uakseptabelt at man ikke også bygger ut en ordentlig infrastruktur, hvilket bl.a. vil si gode sykkelveier.

Ved Peter Møllers vei dukker sykkelfeltet opp igjen, og man har for så vidt sykkelfelt herfra til Økern.

Hvis man sykler denne strekningen motsatt vei, fra Økern mot Løren, er sykkelfeltet overgrodd og for smalt — i praksis ubrukelig. Dette er for dårlig vedlikehold. Vi får stadig høre fra Oslo kommune at det ikke er penger som er problemet når det gjelder utbygging av sykkelveier. Problemet er å få regulert sakene. Da burde det vel ikke være noe problem å vedlikeholde det som faktisk finnes? Man trenger ingen ny regulering for å vedlikeholde eksisterende sykkelveier og sykkelfelt!

Ved Økern er det kaos. Fortsatt kan man sykle på den gamle gang- og sykkelveien. Men det er ikke akkurat tydelig merket hvor man skal sykle.

De gamle gang- og sykkelveiene er ikke gode, og blir ikke bedre av at det er anleggsarbeid her. Slike hårnålssvinger bør det ikke være på en sykkelvei. Det er også ganske stygge underganger hvor oversikten er mildest talt dårlig.

Det må sies om denne strekningen mellom Sinsen og Økern at her vil det bli store forandringer. Store ringvei skal ned i tunnel, og på overflaten skal det være lokalvei. Men jeg har ikke sett oen detaljerte planer for denne nye lokalveien, heller ikke hvordan man vil legge til rette for sykkel.

[section_title title=Økern – Teisen]

Økern – Teisen

Mellom Økern og Teisen er gang- og sykkelveien smal og ganske svingete. Men det er likevel en fin vei å sykle.

Når man kommer under Strømsveien må man ta en 180 grader sving hvis man ikke vil sykle inn på bussholdeplassen langs ringveien. Skiltingen er dårlig, så jeg havnet selvfølgelig på denne holdeplassen. Da jeg syklet tilbake for å se om det var skiltet en annen vei, så viste det seg at det var et skilt der, delvis skjult bak grønne blader. Men det var ikke lett å se. Det kan sies mange ganger: Skiltingen er for dårlig. Man må dessuten bruke skilt som er store nok til at man ser dem i fart. Det er ikke lett å se dette skiltet som sier at man skal ta til høyre her. Noe annet skilt finnes ikke.

 

Oppe ved Strømsveien blir vi ledet over til andre siden av ringveien. Slike skift, som det var to av mellom Lysaker og Smestad, er ikke akseptable på en vei som denne.

 

Strekningen på utsiden av ringveien går mye opp og ned og er ganske svingete. Slik bør en sykkelvei ikke utformes.

[section_title title=Teisen – Bryn]

Teisen – Bryn

Ved Teisen skal vi svinge 90 grader under en ny undergang.

Jeg trodde vi skulle under ringveien en gang til, men det skulle vi ikke. Vi fortsetter på samme side, på noe jeg ikke er sikker på om er gang- og sykkelvei eller fortau. Det var dette med manglende merking igjen, f.eks. skilt som varsler om at sykkelvei opphører. På Oslo kommunes sykkelkart er dette merket som gang- og sykkelvei.

Ved Bryn er det ganske rotete. Vi kommer inn på vei med sykkelfelt. Der det er skiltet til Ryen og Gøteborg står det ikke noe skilt som sier noe om hvor man skal sykle. Jeg satset på at jeg ikke skulle ut på ringveien, og fortsatte rett fram. Det viste seg å være riktig. Men et skilt hadde ikke vært så dumt. Omtrent herfra kan man ta turveien fra Bryn til sentrum.

Når vi kommer ut i Østensjøveien er det sykkelfelt.

 

Bryn – Ryen

Jeg tror det nå heter Høyenhall der vi er. Det er skiltet gang- og sykkelvei langs ringveien på høyre side, og det er skiltet sykkelrute over ringveien. Skjønt kanskje er skiltet ment å skulle angi gang- og sykkelvei over broen, men i så fall står vel skiltet på feil side?

 

Jeg var usikker på hva jeg skulle velge, og valgte å følge det som i alle fall til å begynne med var skiltet som gang- og sykkelvei langs ringveien. Skiltingen ble borte, og det så mer ut som et bredt fortau enn en gang- og sykkelvei, så jeg er ikke sikker på hva jeg egentlig syklet på. Uansett var det en veldig utrivelig vei. Å sykle rett ved siden av en seks-feltsvei er ikke noe hyggelig og man hører veldig godt hvor utrolig mye bråk disse bilene lager.

 

Følger vi det som er skiltet som sykkelrute langs Ring 3 havner vi i en trasé som er mye dårligere. Først må vi krysse avkjøringen fra Østensjøveien til Ring 3. Egentlig er det vel avkjøringen som krysser sykkelfeltet. Men uansett kommer bilene bakfra og mange vil kjøre forbi og krysse rett foran syklister.

 

Har man kommet velberget gjennom denne avkjøringen kommer vi til en rundkjøring som heller ikke er for de helt skvetne. Her krysser vi først avkjøringen fra Østensjøveien til Ring 3 retning vestover. Deretter krysser vi de som kommer fra Ring 3 sydfra som skal inn på Østensjøveien.

 

Nå kan vi følge en gang- og sykkelvei mellom Bryn senter og ringveien. Men her har de laget en slags miniutgave av Alpes d’Huez opp til broen over ringveien.

 

Det er ingen tvil om at jeg vil velge gang- og sykkelveien langs ringveien om jeg skulle sykle denne veien igjen. Den veien som er skiltet er først og fremst egnet om man vil trene på en liten bakkespurt. Så vi sykler tilbake til den mistrøstige veien langs ringveien.

Ved avkjøringen til Manglerud hadde jeg ikke noe valg. Skjønt, som syklister kan vi velge kollektivfeltet, som tross alt er bedre enn et vanlig kjørefelt. Jeg så ikke noe skilt som sa at det er forbudt å sykle. Men den veien fristet uansett ikke meg. Fortauet, eller hva det nå var jeg syklet på, fortsatte ikke på andre siden av krysset. Det var skiltet gang- og sykkelvei inn denne avkjøringen, så da var det kanskje en slik vei jeg kom fra?

 

Ved Manglerud T-bane går gang- og sykkelveien opp til den kryssende veien, før det bærer ganske bratt ned på den andre siden. Når man flere steder har lagt traséen på denne måten blir det mye opp og ned. Det er alltid en dårlig løsning for syklister. Vi sykler også fordi vi skal fra A til B, og ønsker ikke å bli bremset av helt unødvendige motbakker.

 

Da jeg kom til Ryenkrysset, som var slutten på denne turen, var det skiltet til Ekeberg og til Klemetsrud. Jeg skulle tilbake mot sentrum, men det var ingen skilt som sa noe om hvordan man kunne komme dit.

Jeg tok sjansen og svingte opp til høyre, dit ingen skilt pekte, og på toppen fant jeg et skilt som pekte mot sentrum. Jeg hadde altså valgt riktig. Men det hadde ikke vært så dumt om det også hadde stått et skilt i den veien som jeg tok av fra.

 

Veien fra Ryen til sentrum får vi komme tilbake til en annen gang.

Store ringvei blir dårligere for syklister jo lenger øst og syd man kommer. Fra Lysaker til Sinsen er det et alvorlig problem ved Vindern, men det et tross alt under utbedring. Det er en meget stygg innkjøring til bilverksted og bensinstasjon ved Storo. Dette er en farlig sykkelfelle. Det blir også rotete mellom Storo og Sinsen.

Vi kan kanskje være velvillige å si at også strekningen Sinsen – Økern vil bli bedre. Men dette er en ganske lang strekning og det er et område hvor det bygges mange nye boliger. Her er det åpenbart at sykkelløsningene i Lørenveien må bli mye bedre, også når ringveien er ferdig.

Fra Teisen til Bryn er det mye fram og tilbake, og opp og ned. Forbi Bryn bør man ikke sykle om man synes det er utrivelig å sykle i et sykkelfelt langs en sterkt trafikert vei — noe jeg fullt ut kan forstå at mange ikke liker. (Jeg liker det heller ikke).

Fra Høyenhall/Bryn kommer man fram uten å måtte blande seg med biltrafikken. Men valget står mellom en utrivelig rute langs ringveien, eller en rute som er mer laget for å trene korte intervaller enn å komme greit fram.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.