Nye sykkelkart for Oslo — dessverre med mange feil

Oslo kommune har laget nye utgaver av sine sykkelkart. Det er et kart for nord/vest og et for øst/sør. Begge kartene er i målestokk 1:24.000, med eget kart over sentrum i større målestokk. Men jeg finner ikke noen angivelse av målestokken på sentrumskartet.

Jeg forstår ikke hvorfor man har valgt å dele dette på to kart, når de er så overlappende som de faktisk er. Kartet for nord/vest dekker Osloområdet fra Sandvika i vest til bygrensen i øst, og fra Maridalsvannet og Vestli i nord til Holmlia i sør. For kartet sør/øst er vestlige ytterpunkter steder som Tjuvholmen, Majorstuen, Ullevål og Sognsvann. Det går anslagsvis 3 km lenger øst enn nord/vest kartet, og når bort til Strømmen. Innenfor det som dekkes øst-vest går det også lenger nord enn vest/nord-kartet (!). Det går også noen km lenger sør, omtrent til Kolbotn. I og med at sør/øst-kartet ender så nær sentrum i vest mens nord/vest dekker omtrent hele byen både i øst og vestt, vil jeg anta at det er nord/vest kartet de fleste vil ha bruk for.

Kartene deles ut gratis. Det er et flott tiltak fra Oslo kommune. Det at vi ikke synes at terrenget er som det burde være, er ikke noen innvending mot de som lager kart. Kartet må uansett vise hvordan terrenget faktisk er.

Kartene viser gang- og sykkelveier, veier med sykkelfelt, blandet trafikk og ikke tilrettelagt. Videre vises gågater, turveier, skogsveier og stier. Endelig viser kartet sykkelparkering. Selvfølgelig viser kartet også andre veier, med trikkelinjser, T-bane- og jernanestasjoner, båtruter m.m. Det er også et eget kart over bysykkelstasjoner (jeg forstår ikke hvorfor disse ikke er tegnet inn på hovedkartet). Jeg skal komme tilbake til noe av dette.

Det var min intensjon å skrive dette som en gladsak. Det er som sagt flott at Oslo kommune lager slike kart og de fortjener honnør for dette tiltaket. Men da jeg gransket kartene mer nøye, ble det dessverre klart at kartene ikke holder mål. Det er rett og slett alt for mye som mangler.

Det som gjør meg mest kritisk er det som ikke står på kartet. Men det er også en del som står på kartet som ikke burde vært der. Jeg har ikke oversikt over alle sykkelveier i Oslo. Men jeg kan gi noen eksempler.

Det er en gang- og sykkelvei fra E18 ved Framnes gjennom Framnesveien til Skillebekk. Den fortsetter med separat fortau og sykkelvei i Munkedamsveien og g/s-vei i Lassons gt. I alle fall inntil helt nylig fortsatte denne Huitfeldts gt og Observatoriegt til Ruseløkkveien. Jeg har omtalt denne sykkelveien i egen sak. Denne er ikke merket på kartet.

Det er sykkelfelt i Karenslyst allé. Det er riktignok alt for mange parkerte biler her og trafikketaten burde patruljere oftere enn de gjør. Men at Oslo kommune skulle glemme at det er sykkelfelt her når de tegner kart, det er vanskelig å forstå. Morten How Lode har dokumentert dette godt gjennom denne videoen:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=n38WlnxmAUA[/youtube]

Han har også statistikk over biler i sykkelfeltet for januar/februar og for mars/april. Jeg kan også ta med dette bildet som viser dårlig vedlikehold av brostein som skiller sykkelfelt og kjørefelt. Men til tross for ulovlig parkerte biler er dårlig vedlikehold, så er det sykkelfelt her. Men det altså ikke merket på sykkelkartet.

Det er skiltet gang- og sykkelvei fra Karenslyst allé under jernbanen til Thune. Heller ikke den er tegnet inn på kartet. Det er heller ikke forbindelsen andre veien over gangbroen til sykkelveien langs Frognerstranda. Denne broen er ikke merket på kartet:

 

Det er to andre forbindelser mellom denne sykkelveien litt lenger vest. Om det er gang- og sykkelvei eller gangvei, er jeg ikke helt sikker på. Men siden kartet også har med gangveier skulle den ha vært tegnet inn. Kanskje er turvei riktig klassifisering.

Fortsetter vi litt lenger vestover, til Bestum, er det en gang- og sykkelbro over E18. Det er så vidt jeg husker ikke noen tilrettelegging på andre siden, skjønt veiene er bedre å sykle enn mange av de veiene som er merket som sykkelruter med “blandet trafikk” på sykkelkartet. Slike forbindelser er viktige. Et sykkelkart hvor broer som dette ikke er merket holder ganske enkelt ikke mål.

Fortsetter man enda lenger vestover er det mange sykkelveier på Snarøya som ikke er merket på kartet.

Nærmere byen er den turveien jeg pleier å sykle når jeg skal til Huk eller Paradisbukta er ikke merket på kartet. Den er skiltet som sykkelrute, men mangler på kartet.

Gjennom Frognerparken er det skiltet sykkeltrasé gjennom parken fra Bymuséet, over broen på sydsiden av Frognerdammen, langs veien syd for Monolitten og inn på sykkelfeltet i Monolittveien. Om den burde ha vært merket som turvei eller som gang- og sykkelvei, er ikke så godt å si. Men den er i alle fall skiltet som sykkelrute, og da burde den også ha vært med på kartet.

Fra krysset Vækerøveien x Ullernchausséen er det skiltet gang- og sykkelvei opp Hoffsjef Løvensiolds vei. Jeg har ikke syklet den, og vet ikke hvor langt opp den går. Men jeg merket med den da jeg testet sykkelforholdene langs denne delen av Store ringvei, og har via Google Street View fått bekreftet at min hukommelse stemmer.

Det er sykkelfelt i Åkebergveien fra krysset Kjølberggate og opp til Galgeberg. Det stanser ikke der Kjølberggata slutter. Denne delen er ikke å lang, men den er viktig. Det gjør at i alle fall denne delen av Ring 2 har sykkelfelt helt fram til St Hallvards gate. Det burde også vært sykkelfelt i Åkebergveien ned til Grønland, ikke gateparkering, slik Oslo kommune har valgt å prioritere. Men dette er et problem med terrenget, ikke kartet.

Det er gang- og sykkelvei (evt turvei) omtrent fra Grefsen stasjon (men andre siden av ringveien) mot Kjelsås og fra Sinsenkrysset mot Haraldsheimen. Det er også en gang- og sykkelbro over Store ringvei mellom Nydalen og Storo som ikke er merket på kartet.

Også andre steder i byen mener jeg å huske at jeg har sett eller syklet på gang- og sykkelveier som ikke er merket på dette kartet, men her har jeg ikke presist nok minne til at jeg kan peke på konkrete steder.

Jeg er ikke lommekjent i hele byen. Jeg har valgt eksempler fra området hvor jeg ofte sykler og derfor er godt kjent. Når så mye mangler i områder jeg kjenner, lurer jeg på hvor mye som mangler i de områdene hvor jeg ikke er kjent, og hvor jeg kunne hatt bruk for dette kartet. Kartet blir ikke det verktøyet det kunne ha vært for den som vil finne en god sykkelrute i Oslo.

Jeg har ofte kritisert sykkelforholdene i Oslo og de ansvarlige i Oslo kommune og i Staten vegvesen. Det kommer jeg til å fortsette å gjøre inntil sykkelforholdene en gang blir bra. Og da skal de få honnør for det når den tid kommer, om det fortsatt er liv i meg. Mot en slik bakgrunn føles det unektelig litt underlig å kritisere Oslo kommune og Statens vegvesen for å gi ut et kart som gir inntrykk av at forholdene er dårligere enn de faktisk er.

Hvordan skal vi egentlig tolke dette at mange sykkelveier som faktisk eksisterer ikke er tegnet inn på kartet? Mangler de ansvarlige oversikt over hvilke sykkelveier av ulike typer som faktisk finnes? Vi har sett at en del sykkelveier bare blir borte. Det siste jeg har merket meg er et kort stykke i Observatoriegt, men det har også skjedd andre steder. Eksisterer det en slags hemmelig plan om sykkelveier som skal neglisjeres til de i praksis forsvinner nesten av seg selv, og at de derfor ikke er merket på dette kartet? Eller har de som har laget kartet helt enkelt ikke gjort en god nok jobb?

Så til en del av det som er merket på kartet, som etter min mening ikke burde vært det.

Jeg stusser også at det er merket “turvei” fra Frognerbadet gjennom Essendropsgate (mellom Coloseum kino og Centra), ned det smale fortauet langs 4-feltsveien Sørkedalsveien.

“Turveien” fortsetter langs Majorstuhuset og opp Slemdalsveien. Hvem vil finne på å gå, enn si sykle på tur her?

Foto: Kjer­sti Flug­stad Erik­sen, Aften­pos­ten (gjen­gitt med tillatelse)

Hele konseptet “blandet trafikk” er meningsløst. Skjønt det er vel mer en kritikk mot Oslos politikk enn mot kartet i seg selv. Blandet trafikk er greit i gater for det faktisk er liten trafikk og lav hastighet. Liten trafikk betyr liten biltrafikk, liten sykkeltrafikk og liten fotgjengertrafikk. Lav hastighet må bety fartsgrense som ikke er høyere enn 30 km/t. I typiske boliggater er dette greit nok. Men det er ingen grunn til å late som om om dette er sykkelgater, for det er det ikke.

I følge tegnforklaringen på kartet kjennetegnes vei med blandet trafikk ved dette:

“Blandet trafikk betyr at strekningen ikke har egen fysisk tilretteleggelse for syklende. Syklistene bruker dermed veibanen sammen ed motoriserte kjøretøy. På disse strekningene er trafikkmengden moderat og fartsgrensen lavere [min uth].”

Når man påstår at Grenseveien fra Carsl Berners plass til Helsfyr (bildet nedenfor) er en vei med moderat trafikk og lav fartsgrense (50 km her), slik man gjør ved å merke veien som “sykkelrute med blandet trafikk”, er det blank løgn.

Når det ikke er noen tilrettelegging for syklister bør veien ikke merkes som sykkelrute. Punktum. Hvis kriteriet er moderat trafikkmengde, da er det absurd å la hovedsykkelveinettet bestå av slike veier.

Det som på kartet er merket “Ikke tilrettelagt” er enda mer absurd. Dette er beskrivelsen:

“Denne symboliseringen har høyere trafikkmengde og fartsgrense enn traseer som er markert med blandet trafikk. Strekningene er viktige ruter, men egner seg best for erfarne syklister.”

Kirkeveiringen (Ring 2) mellom Ullevålsveien og Vogts gate, samt Mosseveien fra Ulvøya til Fiskvollbukta er veier som er merket på denne måten. Man kan ikke anbefale noen å sykle der i dag, heller ikke erfarne syklister. At noen gjør det likevel, får så være. Men å tegne dem inn på et sykkelkart er å lure folk. Nå vil riktignok begge disse strekninger bli tilrettelagt, men det er ikke planlagte prosjekter som er tegnet inn på dette kartet.

Det er også tatt med stier som i følge beskrivelsen ikke nødvendigvis egnet for sykling. Da kan man lure på hva som har vært begrunnelsen for å velge ut akkurat de stiene.

Jeg synes man kunne ha delt gang- og sykkelveier slik at det angis hvor det er blandet gang- og sykkeltrafikk, og der det er gang- og sykkelvei med fortau. Og kanskje finnes det også noen meter ren sykkelvei i Oslo, slik at det også burde angis på kartet?

Man kunne også godt ha tegnet inn planlagt tilrettelegging når planleggingen har kommet så langt at man er forbi prate- og utredningsstadiet, til handlingsstadiet.

Et sykkelkart skal vise veier som er tilrettelagt for sykling. Verken mer eller mindre. En del av oss som sykler finner nok fram også der det ikke er noen tilrettelegging, og ofte velger vi andre veier enn de som er markert som sykkelruter på kartet. Andre veier uten tilrettelegging kan være like gode eller bedre enn det som er ført opp på kartet.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.