Sykkelruter i Oslo: Bryn til Grønlandsleiret via turvei — en liten perle!

Vi går til­ba­ke til der vei­en del­te seg, tar til høy­re og føl­ger den asfal­ter­te vei­en. Omgi­vel­se­ne er ikke like flot­te som langs Alna, men vei­en er mye bed­re å syk­le på.

 

Vi kom­mer til en side­vei, hvor det går gans­ke bratt ned i Svart­da­len. Her kan vi krys­se over elven og føl­ge sti­en på and­re siden. Men vi for­set­ter på sam­me side. Enda litt len­ger nede kom­mer vi til nok en bro, som kan ta oss over jern­bane­spo­re­ne og til Arn­ljot Gel­li­nes vei.

 

Hvis man er synes det har vært nok av idyll, så kan man ta Etter­stad­gata til Strøms­vei­en. Det er syk­kel­felt mot sen­trum i den delen av Strøms­vei­en som man da kom­mer inn i, og bom­men i Strøms­vei­en gjør at tra­fik­ken ikke er så vel­dig stor. Som et kom­pro­miss kan man også ta av fra Etter­t­ad­gata og vel­ge enten Dan­marks gate aller Våler­eng­gata gjen­nom Våler­en­ga og kom­me inn på Strøms­vei­en litt nær­me­re byen. Men er man Lyn- eller Lille­strøm­sup­por­ter bør man vel ikke flag­ge det for tyde­lig i det­te området.

 

Print Friendly, PDF & Email