Når blir man klassifisert som antisemitt?

I dag la Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) fram en rapport om den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter. 12,5 % av de spurte har utpregede fordommer mot jøder, skriver “Vårt Land”. Det “Vårt Land” ikke skriver, men som fremgår av rapporten, er at befolkningen har større grad av sosial distanse til andre grupper enn jøder. Man er mest negativ til kontakt med muslimer, somaliere og romfolk (sigøynere) i følge denne rapporter. Antisemittiske holdninger er mest vanlig hos de som har sterk skepsis til innvandrere. Så kanskje ville det vært mer riktig å si at det er en sterk fremmedfrykt, kanskje rasisme, og ikke spesifikt antisemittisme. Det unnskylder ikke holdningene, mer gir kanskje er mer korrekt bilde.

Jeg skal ikke gjøre noe forsøk på å bagatellisere antisemittiske holdninger. Norske jøder forteller at de møter holdninger og blir utsatt for handlinger som er helt uakseptable.

Jeg kan også tone flagg. Jeg våger den påstand at jeg ikke har noen veldig bestemte holdninger til jøder som sådan, like lite som jeg har bestemte holdninger til svensker, muslimer, franskmenn, bergensere, japanere. pinsevenner eller andre. Som så mange andre har jeg sikkert mine stereotypiske oppfatninger, men de er ikke mer fremtredende for en gruppe enn for andre. Jeg synes det kan være slitsomt å forholde seg til personer som fremhever egen etnisitet, religiøsitet, nasjonalitet, klassebakgrunn eller hva det skal være, på en måte som tvinger meg til å forholde meg til dette mer enn til individet. Jeg vil forholde meg til personen Peder Ås, ikke til jøden, muslimen, bergenseren eller mormoneren Peder Ås.

Continue reading Når blir man klassifisert som antisemitt?