Sykkelstrekninger i Oslo: Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen

Før jeg går til enkelthetene kan jeg si at dette er en av de strekningens jeg liker best blant de jeg sykler regelmessig, først og fremst delen mellom Grorud og Sinsen.

Fra bygrensen til Grorud er den ikke like god, og her er det noen farlige avkjøringer som krysser sykkelveien. Det er en (nesten) sammenhengende strekning. På 12,5 km er det bare fire kryss i plan. Det er gang- og sykelvei, hvor fotgjengere og syklister ikke er adskilt. Det er et klart minus. Skal en vei være egnet for transportsyklister kan det ikke være fotgjengere der. Den er også til tider ganske smal.

Continue reading Sykkelstrekninger i Oslo: Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen