Når bilbransjen støtter kampanjer for sykkelhjelm er det grunn til å være skeptisk

Jeg bruker nesten alltid hjelm når jeg sykler. Det kommer jeg til å fortsette med. Men jeg er motstander av påbud om bruk av hjelm. Flere dør av ikke å sykle (inaktivitet) enn av ikke å bruke sykkelhjelm når de sykler. Noen kjører kampanjer mot bruk av hjelm, ut fra en slags tanke om at jeg ved å bruke hjelm skal skremme andre fra å sykle. De hører jeg ikke på. Til nå har jeg også vært skeptisk til de som argumenterer mot kampanjer for bruk av hjelm. Dette må jeg tenke gjennom på nytt.

I Bilbranschen pratar cykelhjälm men tiger om bilhjälm skriver Erik Sandblom bl.a. om hvordan bilbransjen nå støtter kampanjer for bruk av sykkelhjelm og for å gjøre bruk av sykkelhjelm obligatorisk. Han overskrift refererer til at det er konstruert en hjelm som et slags pannebånd, som vil redusere hodeskader i bilulykker med 44%, men som bilbransjen ikke ønsker. Men jeg skal ikke kommentere det ytterligere.

Jeg har ingen tro på at bilbransjen er opptatt av syklisters sikkerhet, like lite som tobakksbransjen er opptatt av folks helse. De er opptatt av å selge flest mulig biler. Det er en trend, i alle fall i vesten, at unge folk ikke lenger er opptatt av bil. Færre tar førerkort, færre kjøper bil og de som har bil kjører mindre. Moderne, urbane mennesker bruker kollektivtransport og sykkel. For bilbransjen er dette en trussel. Vi har i den senere tid sett bilannonser hvor det budskap man vil kommunisere er at bil er bedre enn sykkel.

Påbud om hjelm fører til at færre sykler og det er fullstendig ødeleggende for bysykkelordninger som er stor suksess alle steder, unntatt der det er påbud om bruk av hjelm (som i Melbourne, hvor bysykkelordnignen er en fiasko). Jeg har ikke en sykkelhjelm i bagasjen når jeg besøker byer hvor jeg bruker bysykler. For den som sykler defensivt og i moderat fart på områder tilrettelagt for sykkel er ikke hjelm særlig viktig. Man sykler som regel ikke noe særlig fortere enn en litt sprek person løper.

Det finnes sikkert et og annet eksempel på at en syklist kunne ha avverget hodeskader ved bruk av hjelm også ved slik sykling. Men det finnes sikkert også eksempler på at turgåere som snubler og skiløpere som faller kunne ha unngått hodeskader om de hadde brukt hjelm, men ingen vil av den grunn påby hjelm for alle som går tur i skogen eller er på skitur. I trafikken er det biler som dreper og skader folk. Skal man virkelig gjøre noe for å hindre trafikkskader må tiltakene rettes mot bilistene.

Vi bør også si nei til skoler og andre som innfører sine egne påbud, og nekter elever å sykle til skolen om de ikke bruker hjelm. Det viktigste er at alle, også barn, beveger seg mer enn de gjør i dag. Tross alt har de fleste av oss som i dag er godt voksne kommet levende og uten alvorlige mén fra en barndom og ungdom hvor ingen hadde hørt om sykkelhjelm.

Jeg har ikke noe liberalistisk syn som sier at folk må kunne gjøre hva de vil så lenge de bare skader seg selv. Jeg er f.eks. tilhenger av påbud om bruk av bilbelte og hjelmpåbud for motorsyklister. Men å sykle har så mange positive virkninger, både for folkehelsen og miljøet, at vi ikke må gjøre noe som bidrar til at folk lar være å sykle. Det er ingen grunn til å oppfordre folk til å kjøre mer bil eller motorsykkel, men det er all mulig grunn til å oppfordre folk til å sykle mer.

Når bilbransjen støtter kampanjer for bruk av sykkelhjelm og til dels driver lobbyvirksomhet for å påby bruk av sykkelhjelm, da gjør de det fordi de tror det vil få færre til å velge sykkel og flere til å velge bil. Dette vil de sikkert benekte på det sterkeste, akkurat som tobakksbransjen nekter for at de forsøker å få barn og unge til å begynne å røyke. Men det er ingen grunn til å tro på dem. Når bilbransjen støtter kampanjene er det grunn til å si nei.

Jeg kommer fortsatt til å bruke hjelm når jeg sykler og jeg vil fortsatt anbefale folk å bruke hjelm. Men det viktigste er at folk sykler — med eller uten hjelm.