Tour de France-forberedelser for sofaslitere og turister.

Også i år har Johan Kaggestad og Hans Petter Bakketeig kommet med sin Røff guide til Tour de France, nå for årgang 2012. Nytt av året er at de også har med Michael Boogerd på laget, som kan fortelle om Tour de France fra en (tidligere) deltagers perspektiv.

Før jeg går inn på innholdet i boken er det fristende å si litt om ekspertkommentatorer. Noen tidligere utøvere er gode kommentatorer. Holder vi oss til Tour de France er det nok å nevne Dag Otto Lauritzen, selv om han ikke har den rollen. Som TV-personlighet fyller Dag Otto langt mer enn ekspertkommentatorrollen. (Men jeg har hatt gleden av å ha Dag Otto som personlig ekspertkommentator under lagtempoen i Montpellier i 2009, og da lærte jeg virkelig mye om lagtempo.) Kanskje er det noe med sykkel og TV. Vi har ikke hatt så mange norske proffsyklister. At to av disse, Dag Otto og Dag Erik Pedersen, har fremstått som store TV-personligheter er vel mer enn hva noen annen idrett kan vise til. (Kanskje man må være syklist og ha Dag som et av fornavnene?)

Continue reading Tour de France-forberedelser for sofaslitere og turister.

Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken – Bogstad på turvei

[section_title title=Frognerparken – Hoff]Jeg veksler mellom å velge transportveier og turveier. Transportveier er for de som skal fort og greit fram, typisk til og fra jobb. Turveier er for de som vil ta seg god tid og er mer opptatt av å holde seg unna trafikkerte veier enn av å komme fortest mulig fram. Oslo har en del fine turveier som gjøre det mulig å komme nesten fra sentrum og ut i marka uten at vi må sykle på trafikerte veier. Det er særlig transportstrekningene som mangler i Oslo.

Den veien vi skal sykle i dag er langt fra den raskeste og vi skal fra Frognerparken til Bogstad. Men det er en hyggelig vei og man er skjermet mot biltrafikk nesten hele veien. Det kan være en utfordring å komme seg til Frognerparken, men det får vi komme tilbake til. Du kan finne GPS-spor for turen her.

Når jeg er har valgt Frognerparken som utgangspunkt for denne turen, så er det fordi det er det nærmeste startpunktet for meg. Men det viktigste er egentlig å komme seg til Radiumhospitalet. Egentlig er det der turen starter. Vi kan sykle Store ringvei, og ta av fra denne. Man kan også komme innpå fra Skøyen, slik at det blir en forbindelse mellom sykkelveien langs Frognerstanda og denne turveien. Mulighetene er mange. Men jeg har valgt å starte i Frognerparken.

Continue reading Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken – Bogstad på turvei