Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken – Bogstad på turvei

[section_title title=Frognerparken – Hoff]Jeg veksler mellom å velge transportveier og turveier. Transportveier er for de som skal fort og greit fram, typisk til og fra jobb. Turveier er for de som vil ta seg god tid og er mer opptatt av å holde seg unna trafikkerte veier enn av å komme fortest mulig fram. Oslo har en del fine turveier som gjøre det mulig å komme nesten fra sentrum og ut i marka uten at vi må sykle på trafikerte veier. Det er særlig transportstrekningene som mangler i Oslo.

Den veien vi skal sykle i dag er langt fra den raskeste og vi skal fra Frognerparken til Bogstad. Men det er en hyggelig vei og man er skjermet mot biltrafikk nesten hele veien. Det kan være en utfordring å komme seg til Frognerparken, men det får vi komme tilbake til. Du kan finne GPS-spor for turen her.

Når jeg er har valgt Frognerparken som utgangspunkt for denne turen, så er det fordi det er det nærmeste startpunktet for meg. Men det viktigste er egentlig å komme seg til Radiumhospitalet. Egentlig er det der turen starter. Vi kan sykle Store ringvei, og ta av fra denne. Man kan også komme innpå fra Skøyen, slik at det blir en forbindelse mellom sykkelveien langs Frognerstanda og denne turveien. Mulighetene er mange. Men jeg har valgt å starte i Frognerparken.

Vi kan følge flere hovedruter gjennom Frognerparken. Fra Syd kan vi komme inn ved Bymuseet og sykle skiltet sykkelrute forbi monolitten. Det er denne ruten jeg har valgt fordi det er den veien jeg pleier å sykle når jeg sykler gjennom Frognerparken. Men det viktigste så langt er at vi kommer oss til baksiden av Monolitten, til det punktet som er merket med B på kartet. Jeg reklamerer for geocacher langs turveiene, og her kan vi begynne med en gang, med cachen Oslo bymuseum. I nærheten av Monolitten kan vi finne A Magnet for Tourists? Innen vi kommer til punkt B kan vi også ta med Frogner Park. The far side.

 

Men i dag er ikke målet å komme fortest mulig fram. Vi tar derfor turveien til venstre, i retning “Silkestrå”. I denne enden er den skiltet som gangvei. Det er litt forvirrende, for kommer man fra andre kanten er den merket som gang- og sykkelvei.

Velger vi veien til venstre ved første deling etter at vi har tatt av fra Monolittveien, kommer vi til Den engelske park. Det er en liten perle, eller kanskje ikke helt liten. Det er kanskje litt pinlig å innrømme det. Men selv om jeg hadde bodd mindre enn 2 km herfra i 25 år uten å være klar over dette området. Det måtte et par geocacher til for å få meg til å legge veien om denne lille parken, The English Park Tree og The English Park Bridge. Selv om du ikke skulle ha blitt fristet av geocaching anbefaler jeg å se på disse to cachebeskrivelsene. Han som har lagt ut disse to cachene, erikso, er en meget dyktig fotograf. Det er  fine bilder av parken i disse beskrielsene. Kanskje er det andre enn meg som heller ikke har oppdaget denne parken.

En litt kortere, men ikke like idyllisk rute går forbi Skøyen skole. Her har vi kommet inn på den vestre Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum og videre mot Nidaros. (Den følger Jonsrudveien fra Madserud Allé i den sydlige enden av Frognerparken, og vi kunne ha valgt den veien også.) Vi fortsetter langs blokkene ved Silkestrå, og tar til høyre ned til Nedre Silkestrå og til Konventveien.Fra Øvre Silkestrå er det fin utsikt mot Holmenkollen.

Hvis vi følger turveien, krysser vi rett over. Det er opp en bratt kneik, ned og opp igjen — og sist jeg var her var det ganske løs grus. Så her må de som ikke er ganske drevne terrengsyklister regne med å gå av sykkelen. Det er mulig å svinge ned Konventveien, ta til høyre i Engebrets vei og opp Hoffsveien. Men da går man glipp av Dronningfossen og en morsom cache (Pilegrim) i dette området — en cache som er laget av en av de mest kreative når det gjelder cacheinstallasjoner, utpaaturaldrisur.