Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken — Bogstad på turvei

Vi krys­ser Hoffs­vei­en og føl­ger en ikke vel­dig syn­lig sti, til vi kom­mer til en fin gang­vei. De som even­tu­elt kom­mer Hoffs­vei­en fra Skøy­en, må her ta inn på vår tur­vei. Goog­le maps hen­ger ikke all­tid helt med når det gjel­der sti­er, så her er det et lite brudd før vi kom­mer til Grå­brødre­vei­en.

Her er gangveien.

Langs Grå­brødre­vei­en skal det etter Oslos syk­kel­kart være en tur­vei her. Jeg har ikke fun­net den, men har hel­ler ikke lett sær­lig grun­dig. Grå­brødre­vei­en er en stil­le bolig­gate med lite tra­fikk, så det er helt greit å syk­le her — selv om det ikke er noen til­rette­leg­ging for syklister.

Den ender i syk­kel­vei­en langs Sto­re ring­vei. Her kan vi fin­ne en ny cache som alle syk­len­de geocache­re bør ha fun­net, siden den heter Syk­le til job­ben.

Vi tar til venst­re, vel­ger under­gan­gen under ring­vei­en, og er ved Radium­hos­pi­ta­let. Goog­le-kar­tet har ikke klart å fin­ne den­ne vei­en, og vil ha oss til å følg ring­vei­en litt len­ger før vi krys­ser. Det er mulig det også, men jeg vil­le ikke ha fulgt Goog­le her.

Print Friendly, PDF & Email