Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken – Bogstad på turvei

[section_title title=Røa – Bogstad]Vi skal ta undergangen under Sørkedalsveien og under T-banen.

 

Herfra er det turvei gjennom grøntområde.

Når vi har passert blokkene på Hovseter og ser Voksen kirke og kirkegård, fortsetter vi rett fram den veien som er skiltet til Strømsdammen.

Velger vi veien på venstre side vil vi etter hvert havne i Sørkedalsveien.

Vi kan også ta Jarbakken opp til høyre, opp til krysset Ankerveien / Arnebråtveien. Her er det en turvei mellom Ankerveien og Olav Aukrusts vei som er merket på Oslo kommunes sykkelkart. Vi krysser Ankerveien ved det lysregulerte fotgjengerfeltetog inn på stien derfra. Den er som nevnt merket som turvei på kartet, men jeg vil heller kalle det en sti. Det er en grei sti hvis man skal gå, men jeg vil ikke anbefale å sykle denne veien. Du finner et GPS-spor for denne lille turveien her.

Men vi fortsetter rett fram inn mot skogen.

Veien her ikke helt god. Det er et definisjonsspørsmål om dette er en dårlig vei eller en god sti. Den ofte ganske steinete. Da jeg prøvesyklet strekningen var det tørt. Men enkelte partier kan nok være krevende å sykle når det er vått. Men vi sykler gjennom noe som igjen kan minne om en urskog — hadde det ikke vært for den veien vi sykler på. Igjen er det ikke noe stort skogsområde, men man har en følelse av å være inne i de dype skoger når man er der. Jeg visste ikke at det fantes et slikt område før jeg bestemte meg for å utforske denne turen.

Inne i denne skogen kan man finne cachen Ødemarken. Men den ligger et stykke fra stien/veien. Da jeg prøvesyklet denne turen var det tørt på stien, men ganske vått i området mellom stien og der cachen skal være. Jeg var ikke skodd for å gå i det våte. Så den får jeg lete etter en annen gang.

 

Da jeg syklet her var det veiarbeid langs Ankerveien ved Bogstad camping. Vi får håpe at det betyr bedre forhold for syklister når de er ferdige, men jeg vet ikke hvordan det skal bli her når vi er ferdige.

 

Ved Bogstad kan vi velge om vi vil ta til venstre, og eventuelt ta til høyer videre opp mot Sørkedalen. Det går i alle fall en turvei et stykke, men jeg er usikker på hvor langt oppover den går. Jeg snudde omtrent her. De gangene jeg har syklet opp Sørkedalen har jeg syklet langs veien, så jeg er ikke kjent på turveiene videre herfra.

 

Et alternativ er å ta til høyre opp Ankerveien. Vanligvis vil man kunne sykle under Ankerveien og opp langs østsiden av Bogstad camping. Men denne undergangen var stengt da jeg var der. Inntil de er ferdige er det enkleste å sykle fortauet på venstre side til vi er forbi campingplassen.

Herfra er det skogsvei innover i Sørkedalen. Men igjen er jeg ikke kjent på veiene videre innover.

Dermed er det bare å sykle videre innover i Marka. På strekningen fra Frognerparken til Bogstad har vi krysset en vei med lite biltrafikk (Konventveien, som er stengt for gjennomkjøring), en mer trafikkert vei (Hoffsveien), og vi har syklet i en boliggate som er åpen for alminnelig trafikk (Gråbrødreveien). Ellers har vi holdt oss på turveier og krysset trafikkerte veier via underganger. Har man god tid og ikke skal rekke noe spesielt, f.eks. jobben, har vi i Oslo mange fine turveier som er godt egnet for sykling.