Toveis sykling i ellers enveisregulert gate

La oss ta det første først: Det er ikke et spørsmål om å sykle mot enveiskjøring. Når en gate er regulert slik at den ikke er enveiskjørt for syklister, da sykler man ikke mot enveiskjøring. Da er det toveis sykling i ellers enveisregulert gate. Jeg har selv syndet her og skrevet om “sykling mot enveiskjøring” flere ganger. Men det skal ikke skje igjen. Unntatt når det faktisk er sykling mot enveiskjøring i gater som er enveiskjørt for alle. Dessverre er det fortsatt slik i de fleste enveisregulerte gater i Norge. Jeg bedriver sivil ulydighet og sykler ofte mot enveiskjøring i slike gater. I valget mellom sikkerhet for meg som syklist og å følge reglene, gir svaret seg selv.

Nå kan vi lese at den røde løperen skal rulles ut i Trondheim. De skal få røde sykkelfelt i sentrum med sykling i begge retninger, i gater som ellers er enveiskjørt. Gratulerer! De skal være ferdig før sykkelkonferansen i Trondheim i september. Dit skal jeg, og da håper jeg det blir mulig å prøve dem. Og jeg håper de sørger for så nitid trafikkovervåking at de klarer å holde parkomane bilister borte fra sykkelfeltet. 

Men symptomatisk nok har et av illustrasjonsbildene på sykkelkonferansens nettsider billedteksten “Sykling mot envegskjøring på Gamle Bybro”. Man sykler ikke mot enveiskjøring her, ganske enkelt fordi veien ikke er enveiskjørt for syklister. Vi må ikke la bilen sette premissene for all diskusjon om trafikkregulering.

Vi har alt for få slike veier. Hovedårsaken, i alle fall i Oslo, er et sykkelfiendtlig og bakstreversk politi som har tiltatt seg alt for stor makt under dekke av sin “skiltmyndighet”. Det er ganske uklart hvor langt en slik myndighet egentlig rekker. Men den bør ikke rekke lenger enn til å påse at skilting for å gjennomføre vedtatt regulering er i samsvar med reglene. Kanskje også at reguleringen ikke er regelstridig. Men ut over det bør de ikke kunne overprøve demokratisk fattede reguleringsvedtak, slik de faktisk gjør.

Det var meget motvillig at oslopolitiet ikke nok en gang blokkerte demokratisk fattede vedtak som var helt i samsvar med nasjonale kriterier. Oslopolitiet vet ikke, men de frykter mye — i alle fall når det gjelder syklister. Derfor sier de for sikkerhets skyld nei, og ser helt bort fra erfaringer fra andre steder. Dessverre har de makt. Når det gjelder trafikkplanlegging lever vi i en politistat — i alle fall i Oslo. Det er noe av dette jeg skal snakke om på sykkelkonferansen. Det kommer jeg tilbake til i september.

Når man setter i gang enkelte forsøk med toveis sykling i ellers enveisregulert gate blir det omtrent som en av de dårlige svenskevitsene: Den om at man ville ha en myk overgang fra venstre- til høyrekjøring, og at det derfor i begynnelsen bare skulle gjelde for busser og lastebiler. Den som vil vite vet at jo flere som sykler, desto tryggere er det å sykle. Det gjelder også i høyeste grad der man tillater sykling mot bilenes kjøreretning. Når det er noe som helt unntaksvis er tillatt i noen få gater, er det ingen som venner seg til at det er slik. Gjelder det i de aller fleste gater vet alle at det alltid kan komme syklister i motsatt retning, og innretter seg etter det. I byer og tettbebyggelse bør hovedregelen være at enveiskjøring ikke gjelder syklister, og at unntakene fra dette er skiltet med at enveiskjøring også gjelder for syklister. Slik fungerer det f.eks. i Paris. Men politiet vet ikke og vil heller ikke vite. I alle fall ikke i Oslo.

Men på illustrasjonsbildet ser det ut som om Trondheim planlegger å gjenta minst én av feilene man har gjort i Oslo.

De planlegger parkering på innsiden av sykkelfeltet. Det er en uting og burde som hovedregel ikke ha vært tillatt. At man må vike for bilister som står i sykkelfeltet fordi de skal lukeparkere, at man risikerer å treffe døren til en uoppmerksom bilist eller kollidere med en bilist som kjører ut i kjørefeltet uten å se seg for, reduserer verdien av slike tiltak betydelig.

Men når så galt skal skje at de legger parkering innenfor sykkelfelt, må det bare skje på høyre side i bilens kjøreretning. Jeg vil illustrere dette med to bilder fra Oslo, en gang jeg var svært nær å kollidere med en bilist som svingte ute uten å se seg for. Bilen er markert med en rød pil på det første bildet. Jeg syklet i sakte fart nettopp for å ta noen bilder av forholdene i denne gaten. Hadde jeg syklet i normal fart og en bil hadde kjørt ut på denne måten hadde det sannsynligvis blitt kollisjon. Jeg tror ikke bilisten i det hele tatt oppdaget hva som var i ferd med å skje. En av bilistenes favoritthobbyer er å lage kø. Det hadde de gjort også her, og denne bilisten hadde omtrent all sin oppmerksomhet rettet mot å finne en liten luke i køen hvor han kunne trenge seg inn.

Når en bilist svinger ut en gate som er enveiskjørt for biler vil han typisk se i speilet for å sjekke om det kommer biler i bilenes kjøreretning. Bilisten har liten eller ingen oppmerksomhet forover, i alle fall ikke for å se om det kommer en syklist i motsatt retning. Her har han bare kjørt rett ut foran meg og sperrer sykkelfeltet.

Når bilen er parkert på venstre side vil bilføreren sitte innerst mot veikanten. Han kan fortsatt se bakover i speilet. Men er det parkert en annen bil foran er han avhengig av se gjennom den andre bilen. Det er ofte ikke mulig. For bilisten som står på venstre side i sin kjøreretning vil situasjonen ofte være at uansett hvor oppmerksom han gjerne vil være, så er det ikke mulig å se om det kommer møtende syklister.

“Min” bilist sto for sikkerhetsskyld parkert bak en container. Med mindre det var Supermann som satt bak rattet og kunne bruke sitt røntgen-syn, hadde han ingen mulighet til å se meg.

Så altså: Skal det være så galt at man anlegger parkeringsplasser på innsiden av sykkelfelt kan de bare ligge på høyre side i bilens kjøreretning.

Og om du et øyeblikk skulle ha blitt forledet til å tro at Vegdirektoratet har innført det nyttige skiltet som jeg har brukt til å illustrere denne artikkelen, så har de ikke det. Det bildet er fra Paris. I Norge mener Samferdselsdepartemenet og Vegdirektoratet at det er unødvendig å skilte hvis det bare er syklister som har nytte av skiltene. Det har nok sludret om det også rundt en kaffeautomat hos Vegdirektoratet. Syklister er som kjent ikke ordentlige trafikanter sett fra deres ståsted.

[SLF]