Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøyen — Blindern

[section_title title=Skøyen – Volvat alternativ 1 (Madserud)]Denne gang skal vi holde oss mellom ring 2 (Kirkeveiringen) og ring 3 (Store ringvei) så langt det lar seg gjøre. Igjen har jeg valgt turvei og småveier der dette finnes. Dette er veien man velger hvis målet er å sykle trygt og/eller ha en hyggelig sykkeltur. Den som først og fremst er opptatt av å komme fort fram bør velge en annen rute. Skjønt det kan være noen snarveier her som er kortere og hvor man unngår noen trafikklys, så kanskje tar det ikke alltid lenger tid. Noen synes kanskje også at det kan være verdt å bruke noen minutter ekstra for å kunne sykle bilfritt eller med liten trafikk det meste av strekningen.

Jeg kan vanskelig tenke meg at noen vil sykle hele denne veien fra Skøyen til Bryn. Men det bør være delstrekninger langs denne ruten som kan være verdt å bruke til relativt lokal sykling. Det blir en del avstikkere, så vi kommer ikke så veldig langt i hver del. Continue reading Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøyen — Blindern