Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøyen — Blindern

[section_title title=Skøyen – Volvat alternativ 1 (Madserud)]Denne gang skal vi holde oss mellom ring 2 (Kirkeveiringen) og ring 3 (Store ringvei) så langt det lar seg gjøre. Igjen har jeg valgt turvei og småveier der dette finnes. Dette er veien man velger hvis målet er å sykle trygt og/eller ha en hyggelig sykkeltur. Den som først og fremst er opptatt av å komme fort fram bør velge en annen rute. Skjønt det kan være noen snarveier her som er kortere og hvor man unngår noen trafikklys, så kanskje tar det ikke alltid lenger tid. Noen synes kanskje også at det kan være verdt å bruke noen minutter ekstra for å kunne sykle bilfritt eller med liten trafikk det meste av strekningen.

Jeg kan vanskelig tenke meg at noen vil sykle hele denne veien fra Skøyen til Bryn. Men det bør være delstrekninger langs denne ruten som kan være verdt å bruke til relativt lokal sykling. Det blir en del avstikkere, så vi kommer ikke så veldig langt i hver del.

Skøyen — Volvat, alternativ 1

Det jeg har valgt som hovedrute starter fra sykkelveien langs Frognerstranden mot sentrum. Men vi skal komme tilbake til noen alternativer. Det er viktig at sykkelruter henger sammen. Du kan finne en GPS-rute her.

Startpunktet er gangbroen over E18 ved Bygdøy stadion, eller Ferd stadion som det heter etter å ha blitt oppkalt etter hovedsponsor.

Vi fortsetter rett fram. Vi krysser Karenslyst Allé, hvor det er sykkelfelt, men hvor de nesten alltid er bilister som har parkert i sykkelfeltene. (Det er unødvendig krøll i GPS-sporet her. Det er fordi jeg svingte bort for å ta bilder av noen biler som sto parkert i sykkelfeltet.) De som klager over at syklister ikke følger trafikkreglene er sikkert godt representert blant de som parkerer der det er all stans forbudt — som i et sykkelfelt. Men vi skal bare krysse. Turen fortsetter under jernbanen til Thune og ut til Drammensveien.

Jeg tar med et bilde av bygningen til Thunes mekaniske Værksted, selv om det ikke har så mye med denne sykkelruten å gjøre. Men jeg liker så godt industriarkitekturen fra denne perioden. Da skulle også et mekanisk verksted være pent, ikke bare rasjonelt og effektivt. Jeg tar også med en geocache som heter Thunes med Verksted, som har fått mange velfortjente favorittpoeng fordi geocachere synes det er en flott cache.

Langs Drammensveien er det også sykkelfelt. Her er det flere muligheter. Vi kan ta til venstre mot rundkjøringen og velge Prinsessealléen eller Gustav Vigelands vei. Velger vi Prinsessealléen kommer vil opp til Den engelske park. Vi skal komme tilbake til den fra et litt annet utgangspunkt. Holder vi oss til Oslo kommunes sykkelkart er det vei (men ikke noen form for sykkelrute) opp Gustav Vigelands vei til en turvei ovenfor Casinetto borettslag. Men den veien går tvers gjennom Casinetto, på det som nærmest er deres gårdsplass. Det er skiltet at dette er bilfritt område, men ellers står det ikke noe om at det er restriksjoner på å sykle her. Men hvis jeg hadde bodd her ville jeg ha blitt temmelig sur om mange syklister skulle begynne å velge dette som en gjennomfartsvei. Så da kan jeg ikke anbefale andre å velge denne ruten.

Mitt førstevalg er å ta til høyre i Drammensveien, og så ta til venstre opp Madserud Allé.

Vi skal tvers gjennom Frognerparken. Mitt valg vil være å sykle rett fra der Madserud Allé ender. Her krysser vi ruten Frognerparken — Bogstad på turvei. Omtrent på høyde med Frognerbadet tar vi skrått til venstre, og vi skal ut gang- og sykkelveien i nordenden av Frognerparken. Dette er en av de litt for mange gang- og sykkelveier som er skiltet, men som ikke er merket på Oslo kommunes sykkelkart.

Det er for meg et tankekors at det Google-kartet, som jeg når bruker for å få GPS-spor, er mer fullstendig når det gjelder sykkelveier m.m. enn Oslo kommunes sykkelkart. (Dette kartet er ikke det vanlige Google-kartet, men et jeg får opp gjennom Garmin Connect. Hvordan man får det opp direkte, er jeg ikke sikker på.)

Oslo kommues sykkelkart er det merket en turvei gjennom Essendrops gt og rundt Majorstuen. Jeg forstår ikke hva de har tenkt her. Det er en gangvei som går mellom Essendrops gt og Kirkeveien, fra Middelthuns gt ved Frogner stadion til Sørkeldalsveien, forbi Majorstuen skole. Skal man først velge turvei er den et åpenbart valg fremfor Essendroppsgate. Kommer man fra Middelthuns gt er denne skiltet som gang- og sykkelvei.

Fra andre kanten kan jeg ikke huske å ha sett noe skilt. Og som kjent skilter man heller ikke når en gang- og sykkelvei slutter i dette landet. Så det er ikke så godt å vite når man har havnet over i gangvei. Eller hva slags vei man faktisk er på, siden det ikke er lik skilting i begge ender. Men ut mot Sørkdalsveien har man sørget for å gjøre veien ekstra ufremkommelig med blomstertorg — i alle fall var det slik sist jeg syklet gjennom her.

Fra Sørkedalsveien kan man gå inn på stasjonsområdet og rundt selve sasjonen på innsiden av Majorstuhuset. Den som har månedskort kan også velge undergangen under sporene, men den ligger innenfor kontrollsonen hvor man må ha gyldig billett. (Det er en veldig dårlig løsning at folk må ha billett for å bruke en fotgjengerundergang.) Mellom Middelthuns gt og Sørkedalsveien er det greit å sykle. Inne ved stasjonområdet på Majorstuen ville i alle fall ikke jeg ha syklet. Men det er greit å gå der. Den merkede turveien går rundt Majorstuhuset, og man må vel da ha tenkt på fortauet. Forstå det den som kan, for meg er det meningsløst å velge en slik rute hvis det er et poeng å unngå trafikk — noe det gjerne er hvis man velger turvei.

Men dette var en avsporing for å teste det som er merket som turvei på sykkelkartet. Vi velger en litt mer vestlig kurs og skal til rundkjøringen der Fridtjof Nansens vei tar av fra Sørkeldalsveien, ved Majorstuen politistasjon. For å komme dit skal vi følge en liten vei ut av Frognerparken, som ikke er skiltet. Dette er et av alt for mange steder i Oslo hvor man har klasket ned en stygg betongkloss midt i veien for å hindre bilister i å kjøre her. Det er bra at man stenger. Vi behøver bare å gå tilbake til alle de parkerte bilene i sykkelfeltet i Karenslyst allé for å finne et av alt for mange eksempler på at de ikke holder å bare sette opp et skilt om man vil holde bilene borte. Men er det nødvendig å gjøre det så stygt? Mange steder i byen står det slike stygge betongklosser, og planen er å komme tilbake til det i en egen sak en gang. Men det må da være mulig å sette opp en sperring som er litt penere enn dette?

Dette er nok en liten vei som er skiltet som gang- og sykkelvei når man kommer fra den andre kanten (og som ikke er merket på Oslo kommunes sykkelkart). Så igjen kan man lure på hva slags vei dette egentlig er.

Vi har her kommet til et knutepunkt hvor vi skal stoppe opp. Det blir et par turer tilbake til start før vi fortsetter. Men først: Jeg bruker Oslo kommunes sykkelkart på disse oppdagelsesreisene for å finne mulige veier og for å se hvordan kartet stemmer med terrenget. Jeg blir stadig mer forundret over hva de har gjort og hvordan de kan ha tenkt når de laget disse kartene. På dette kartet er ikke den veien jeg har tatt med mellom Frognerparken og Fridtjof Nansens vei merket som sykkelrute. Derimot har de merket en sykkelrute, som angivelig skal ha blandet trafikk, litt lenger vest. Men der finnes det ikke noen vei. Den ruten kommunen i følge dette kartet vil ha oss til å velge er gjennom Vestre gravlund. Enhver med en viss respekt for de døde og for de som har sine kjære begravet der, vet at man ikke sykler gjennom kirkegården. Selvfølgelig er det også skiltet med at det ikke er lov å sykle, selv om et slik skilt burde være helt unødvendig på et slikt sted.

Skøyen — Volvat, alternativ 2

Vi skal tilbake til Skøyen, for å peke på to andre ruter opp hit. Den første går Askeveien, som tar av fra gang- og sykkelveien (tillatt å kjøre til eiendommene) mellom Gustav Vigelands vei og Nedre Skøyen vei. Tar man inn til Skøyen fra E18 er det rett fram i rundkjøringen etter å ha syklet under jernbanen, og litt til høyre når vi har krysset trikken. De som kommer lenger vestfra på nordsiden av jernbanen, tar heller gang- og sykkelvei fra Hoffsveien på nordsiden av trikkeskinnene. Og da er kanskje det siste alternativet som vi skal komme til bedre enn dette. Du kan finne et GPS-spor for ruten her.

Det er en bratt kneik opp første del av Askeveien. Mange vil nok finne den for bratt til å sykle opp. Kommer man ned skal man huske at veien ender i den kryssende gang- og sykkelveien. Jeg tror ikke jeg ville ha likt å sykle ned denne veien på vinterføre. Men når vi først har kommet opp denne kneiken er det en fin vei, i alle fall på relativt tørt sommerføre.

Når vi kommer opp i Prinsessealléen tar vi litt til høyre, og så til venstre inn det som ligner mest på en sti.

Vi kommer nå inn i Den engelske park, en idyll som jeg tror er ukjent for ganske mange. Det er to mulige ruter gjennom denne parken. Jeg var valgt den traséen som går lengst til høyre i vår retning. Vi holder oss rett vest for Casinetto. Jeg synes dette er en trivelig turvei.

Etter å ha krysset et par broer, kommer vi ut i en gangvei. Her valgte jeg å følge en grusvei rett ved siden av en fotballbane. Men det er mulig å ta til venstre og så til høyre etter kort tid, om man foretrekker asfalt, eller det er veldig mange folk ved fotballbanen.

Her kommer vi til Monolittveien, og ved å følge sykkeltraséen mot sentrum kommer vi inn på den første ruten vi fulgte gjennom Frognerparken.

Skøyen — Volvat, alternativ 3

Den tredje ruten går opp Nedre Skøyen vei fra omtrent samme utgangspunkt som rute to. Du finner GPS-spor her.

Vi følger gang- og sykkelvei gjennom Skøyen Terrasse.

Videre langs det som heter Skøyenveien vest for Øvre Silkestrå, forbi Skøyen kirke og Skøyen skole, hvor vi er inne på den samme veien som jeg valgte fra Frognerparken til Bogstad. Også her kommer vi til Monolittveien, og fortsetter som ruten to.

 

Del 2 – Volvat — Blindern

Da kan vi dra tilbake til rundkjøringen ved Sørkedalsveien / Fridtjof Nansens vei. Vi skal herfra i retning Blindern. Se GPS-spor.

Dette er ikke hyggelige veier å krysse uansett hvor man forsøker seg. Men det er fotgjengerfelt (uten lys) over Fridtjof Nansens vei og fotgjengerfelt med lys over Sørkedalsveien ved Majorstuen politistasjon. Den som er ekstra forsiktig kan ta omveien om rundkjøringen ved Volvat, hvor det er trafikklys.

 

Vi skal inn Thaulows vei, ved siden av Majorstuen politistasjon. Det er ingen tilrettelegging for syklister, men det er en stille boliggate uten gjennomkjøring. Det er denne lille veien som er rosinen i pølsa, den gyldne lenke, eller hva slags bilde man ønsker å bruke.

Der denne stopper og fortsetter som gangvei tar vi til høyre mot Frøen. Vi er inne i et kaos av banelinjer. Vi har allerede krysset Østeråsbanen/Kolsåsbanen, og nå krysser vi akkurat der hvor Holmenkollbanen og Sognsvannsbanen skiller lag. Men så mange baner som skal krysses blir mulighetene litt begrensede og det er dette som gjør det litt vanskelig å finne veien gjennom dette området.

Vi kunne ha fortsatt Thaulows gt til Diakonveien mot Vindern. Det er en rute vi skal komme tilbake til en annen gang.

Vi må over en gangbro med trapp, men med skinner for å trille barnevogner og sykler, så det går bra.

Så er et over skinnene der det er bom, og dermed er vi i Slemdalsveien.

Slemdalsveien er en av de alt for mange veiene hvor det ikke er lagt til rette for sykkel. Opp mot Vindern er det relativt trangt. Men hadde vi fortsatt ned mot Majorstuen ville vi ha sett et av de mange eksempler på at det er mer enn nok av plass, men hvor plassen er tatt i bruk til parkering. Det er en politisk prioritering å regulere dette til parkering fremfor å legge til rette for sykkel, og det er en politisk prioritering å la det forbli slik det er. Budskapet er klart: I Oslo er fortsatt bilistenes behov for parkering viktigere enn fremkommelighet og sikkerhet for syklister. Sorry, det måtte bare sies.

Vi må et lite stykke oppover Slemdalsveien, og her kan det være greit å velge fortauet for den som vil holde seg unna biler. Det er uansett ikke så mange som går denne veien. Jeg vil anbefale å krysse med en gang. Velger man å krysse litt lenger oppe (som jeg gjorde første gang jeg syklet her) krysser man i en sving hvor oversikten er dårlig og det ikke er lys.

Vi skal inn Lille Frøens vei der denne tangerer Slemdalsveien. Vi skal i retning Barnekunstmuseet.

Her kan vi enten ta til venstre i Villaveien eller forsette til Apalveien. Jeg har inntrykk av at det er mer trafikk i Apalveien, men er ikke å veldig godt kjent med trafikken her.

Oslo kommunes sykkelkart vil ha oss ned Selmdalsveien, forbi Tørtbergfeltet til Suhmsgate. Skal man fra Frøen til Chateau Neuf, Musikkhøgskolen, Politihøgskolen eller Menighetsfakultetet kan det være greit nok. Men ellers er det et ganske meningsløst rutevalg. Det er bare en stor omvei som ikke gir noen gevinst. Mitt forslag er mye bedre.

Hvis man skal til Blindern stasjon i retning nord kan man velge Villaveien. Her er det gangbro over Sognsvannsbanen til Guastadbekkdalen. Men jeg ville kanskje ha valgt en annen vei hit, som vi får komme tilbake til en annen gang.

Jeg ville nok ha fortsatt til Apalveien, selv om det er noe mer trafikk der. Hvis jeg skulle i retning Universitetet ville jeg tatt til høyre ved Kjemibygget opp Sem Sælands vei og syklet opp mot Helga Enghs hus og Blindernveien.

En tredje mulighet er å fortsette forbi NRK, hvor veien har gått over til å hete Suhms gate. Jeg ville da ta til venstre etter NRK-huset, forbi parkeringsplassen, til høyre og så igjen til venstre mellom NRK-brakkene og Marienlyst skole. Denne veien er merket som vei med blandet trafikk på sykkelkartet.

Vi har unngått Majorstuen, som er et sykkelmessig katastrofeområde. Men kommer man fra Majorstuen eller opp Suhms gate fra Bislett, kan man hekte seg på her.

Hvilke av disse veiene man vil velge, kommer an på hvor man skal videre. Kommer vi vår vei og skal til Universitetet på Blindern ville jeg ha valgt Apalveien og Sem Sælands vei. Men om man kommer fra Majorstuen eller Suhms gt (som er den veien jeg pleier å sykle når jeg skal til Blindern) velger jeg gang- og sykkelveien inn fra krysset Kirkeveien / Suhmsgt mot Marienlyst skole, langs sydsiden av skolen og opp mellom skolen og NRK-brakkene. Se GPS-spor.

Oslo kommunes sykkelkart er markert en turvei som går øst for Marienlyst skole. Dette er et veldig dårlig veivalg nesten uansett hvor man kommer fra og hvor man skal til. Den dreier østover etter at vi har passert Marienlyst skole. Der er det en veldig bratt bakke. Den er ikke lang, men mange vil likevel ha problemer med den. Følger man denne havner man bare på Wilhelm Færdens vei, som går parallelt med Kirkeveien. Jeg har forsøkt denne og har følt meg lurt. Jeg har kommet opp via krysset Suhms gt / Kirkeveiringen, og har ikke oppnådd annet enn å få en omvei og en bratt bakke før jeg er tilbake på Wilhelm Færdens vei. Da er det bedre å følge Wilhelm Færdens vei hele tiden hvis man skal dit den ender. Man kan ta til venstre i det man har passert skolen før motbakken. Men da sykler man gjennom skolegården. Det er kanskje OK så lenge det ikke er barn der. Men jeg kan ikke anbefale en slik rute. Kommer man vestfra er uansett ruten på vestsiden av skolen bedre.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.