Et trist jubileum for politisk hestehandel og toget som ikke kom

I dag, 18. juni 2012, er det 20 år siden Stortinget vedtok at Ringeriksbanen skulle bygges. En tunnel mellom Sandvika og Hønefoss skulle korte ned reisetiden mellom Ringerike og Oslo, samt reisetiden til Bergen. Det var en del av hestehandelen for at daværende samferdselsminister Kjell Opseth skulle få bygge ny vei hjem. Dette vedtok Stortinget (hentet fra dette dokumentet):

”Stortinget ber Regjeringa forsere arbeidet med innkorting av Bergensbanen (Hønefoss – Oslo), med sikte på oppstart i planperioden 1994 – 97. Det legges til grunn at prosjektet ikke skal fortrenge prioriterte investeringer f eks på Østfold- eller Vestfoldbanen, eller i intercity-sammenheng. Prosjektet innarbeides og vurderes nærmere i Norsk Jernbaneplan 1994 – 97.”

Kjell Opseth fikk sin vei og Lærdalstunnelen ble bygget. Folk som kan mer om slikt enn meg sier at det er et veiprosjekt med negativ samfunnsnytte. Jo flere som bruker den, desto mer taper man. (Bare sagt muntlig, har ingen dokumentasjon.) Men 20 år etter har man fortsatt ikke startet byggingen av Ringeriksbanen.

Continue reading Et trist jubileum for politisk hestehandel og toget som ikke kom

Man får ikke patent på ord, Aftenposten

“Tøft å ta patent på ord” skriver Aftenposten 17.06.2012 (papir) og avslører sin uvitenhet allerede i overskriften. Ingen får patent på ord. Patent er forbeholdt oppfinnelser av teknisk karakter. Det kan godt hende at Ekornes har hatt patent på noen av de tekniske løsningene i Stressless-stolen. Men de vil aldri kunne få patent på ordet “Stressless”. Derimot kan de få varemerkebeskyttelse, som er noe annet enn patent.

Continue reading Man får ikke patent på ord, Aftenposten