Man får ikke patent på ord, Aftenposten

“Tøft å ta patent på ord” skriver Aftenposten 17.06.2012 (papir) og avslører sin uvitenhet allerede i overskriften. Ingen får patent på ord. Patent er forbeholdt oppfinnelser av teknisk karakter. Det kan godt hende at Ekornes har hatt patent på noen av de tekniske løsningene i Stressless-stolen. Men de vil aldri kunne få patent på ordet “Stressless”. Derimot kan de få varemerkebeskyttelse, som er noe annet enn patent.

Er’e s’ nøye a? Tja. Hvis Aftenposten hadde skrevet om det pågående EM i basket i Polen og Ukraina, og svart nerder som påpeker at det faktisk er fotball med at det ikke er så farlig, for begge deler er ballspill, så hadde de vel lagt seg på samme nivå som når de skriver om patent på ord. Patent og varemerker (og opphavsrett) er beslektet, men er likevel fundamentalt forskjellige. Man venter ikke dybdekunnskap, men litt mer presisjon bør man kreve av en avis som har ambisjoner om å bli oppfattet som seriøs.

At folk flest ikke forstår forskjellen er ingen unnskyldning. Aftenposten kan ikke bruke folks uvitenhet som begrunnelse for å forsterke denne uvitenheten ved bruke feil betegnelser.

Så til realiteten. Man kan få enerett til å bruke et ord som kjennetegn. Ingen vil kunne starte en avis og kalle den Aftenposten. Jeg antar at Aftenposten er registrert som varemerke (jeg har ikke undersøkt), men om så ikke er tilfellet er navnet så innarbeidet at det vil være vernet uansett.

Men enerett til bruk av et ord som kjennetegn betyr ikke at man har enerett til bruk av ordet generelt. Men jeg har brukt ordet Aftenposten mange ganger allerede i dette innlegget, akkurat som Aftenposten brukte en rekke varemerker i sin artikkel. Det kan vi fritt gjøre. Man kan nok også omtale folk som trener mye birken-syklister eller birken-skiløpere selv om Birken er et registrert varemerke for arrangøren av Birkebeinerrittet m.m. Vi kan også omtale den olymiske grådighet og forsøkene på sensur av sosiale medier under London-OL uten å frykte at vi får varemerkeadvokater på nakken. Det hender riktignok at noen prøver seg og truer med død og fordervelse, i alle fall i økonomisk forstand, slik Louis Vuitton gjorde her. Men Louis Vuitton tapte til slutt — heldigvis.

Ekornes kan forfølge de som måtte bruke “Stressless” i forbindelse med salg og markedføring av produkter. Men journalister og andre som måtte bruke dette og andre varemeker litt upresist har ikke noe å frykte.