Kreativ og uholdbar lovtolking fra politiet.

“Sykler du slik?” spør fagkoordinator Per Erik Rynning i Midtre Hålogaland politidistrikt i Harstad Tidende. Han skal angivelig ha foretatt et dypdykk i reglene. Han må ha hatt dårlige dykkerbriller. En av hans påstander er denne:

“En syklist skal ligge så langt ute til høyre i veibanen som mulig.”

Jeg lurer på hvor han har det fra. I trafikkreglene § 5 nr 1 står det om kjøretøyets plass i veibanen:

“Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av vegen.”

Continue reading Kreativ og uholdbar lovtolking fra politiet.

Er det farlig å sykle?

“Tråsykkel farligere enn motorsykkel” skriver NRK Østafjells. Grunnlaget for denne konklusjonen er at hittil i år har 54 skylister blitt behandlet ved traumeavdelingen ved Ullevål sykehus, men det i samme tidsrom bare er behadlet 23 motorsyklister. Dette er alle personer som har blitt fløyet inn med alvorlige skader etter ulykker. Tallene på skadde var i følge samme artikkel 102 syklister og 49 motorsyklister i 2011.

Det medfører en viss risiko å sykle. Ingen, i alle fall nesten ingen, benekter det. Men gir artikkelen et korrekt bilde, eller er det bare unødige skremsler?

Continue reading Er det farlig å sykle?