Mannen var ute etter øl

Det er bare en uke til Tour de Fran­ce star­ter. Lør­dag 30. juni bra­ker det løs. Også i år har jeg pla­ner om å drik­ke meg rundt Frank­ri­ke. Skjønt jeg tyv­star­ter litt, både med å tes­te løy­pe­ne og med å leg­ge meg noen dager foran rytterne.

I år star­ter Tour de Fran­ce som kjent i Bel­gia. Bel­gia er ikke noe vin­land. Men det er ver­dens mest spen­nen­de øl-land. Først på den 6. etap­pen, som er den 7. om vi reg­ner med pro­lo­gen, kom­mer ryt­ter­ne inn i inter­es­san­te vin­om­rå­der. Det vil der­for bli nes­ten en uke med øl, før vi ende­lig kan få vin i glas­set. Con­ti­nue read­ing Man­nen var ute etter øl