Les vins du Tour de France 2012: Innledning

Så er det klart for årets sto­re syk­kel­be­gi­ven­het: Tour de France.

Selv om vårt hoved­tema er vin, så blir det her, som i Giro d’I­ta­lia, øl de førs­te dage­ne. De tre førs­te etap­pe­ne går i ver­dens mest spen­nen­de øl-land: Bel­gia. Men det blir nok litt fransk øl også, før vi kom­mer inn i noen vin-dis­trik­ter. I løpet av de tre uke­ne touren varer skal vi inn­om noen områ­der som vi har besøkt før, men også noe nye og vel­dig inter­es­san­te områder.

Vi skal en tur inn­om Sveits, så da får vi se på noe av det gjøkur­lan­det kan by på  av vin.

Vi skal også inn­om noen nye områ­der i det syd-ves­li­ge Frank­ri­ke — i alle fall nye i den for­stand at vi ikke har vært inn­om dis­se i de åre­ne jeg har fulgt vinen til Tour de France.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: Inn­led­ning