Les vins du Tour de France 2012: 4. etappe: Abbeville — Rouen

Edvald impo­ne­rer, selv om det ikke holdt helt i går. Jeg lar Dag Erik Peder­sens twit­ter­mel­ding karak­te­ri­se­re innsatsen:

Edvald impo­ner­te, tet­tet ei gris­tung luke og ble beløn­net med norsk rekord i melke­syre. Da er du god når du blir num­mer 3.”

Men i dag skal de syk­le en flat etap­pe. Her må nok Edvald hjel­pe Mark Caven­dish, og Peter Sagan blir nok en gang en vin­ner­kan­di­dat. Det kan bli inter­es­sant å se et spurt­opp­gjør mel­lom de to.

Men vi skal vide­re til 4. etap­pe, som går fra  Abbe­vil­le til Rou­en. Jeg blir for så vidt også litt for­vir­ret av å lig­ge to dager foran. Men jeg vil gjer­ne ha pas­sen­de drik­ke i glas­set, ikke bare lese om hva jeg bur­de hatt. Så jeg synes det er greit å gi folk en mulig­het til å gjø­re inn­kjøp — i den grad det lar seg gjø­re å få tak i noe som hører til etappen.

Se Michelin for turist­in­for­ma­sjon om Abbe­vil­le og Rou­en.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 4. etap­pe: Abbe­vil­le — Rou­en