Les vins du Tour de France 2012. 5. etappe: Rouen — Saint-Quentin

Så ble det 1–0 til Mark Caven­dish i sprint­du­el­len med Peter Sagan. Mark Caven­dish impo­ne­rer vir­ke­lig. Han har for­lengst vist at han kan vin­ne uten at et høy­has­tig­hets­tog til å trek­ke ham opp. I går kom han gans­ke langt bak­fra, fikk ikke noen spe­si­ell hjelp fra laget, men timet per­fekt og var akku­rat den nød­ven­di­ge mete­ren foran i mål.

I dag er det mer kupert og mot­bak­ke mot mål. Så det blir ikke en ny sprin­t­et­ap­pe. Edvald Boa­sson Hagen bør få en ny sjan­se her. Han har hatt for vane å slå fryk­te­lig til­ba­ke når han har blitt slått. Kan­skje skjer det i dag?

Men vi skal fram til 5. etap­pe som går fra Rou­en til Saint-Quen­tin.

Se Michelin for turist­in­for­ma­sjon om Rou­en og Saint-Quen­tin.

Vi er fort­satt i øl-dis­trik­ter. Vi star­ter like øst for Rou­en, litt nord for dagens etap­pe, i byen La Chapel­le Saint-Ouen. Bryg­ge­ri­et Fer­me-bras­se­rie La Chapel­le bryg­ger i føl­ge deres nett­si­der øl med nav­net North­mæn i tra­di­sjon etter vikin­ge­ne. Jeg må inn­røm­me at jeg ikke helt vet hva som skal være spe­si­elt med deres viking­øl, men man blir nys­gjer­rig på slikt uan­sett. I føl­ge bryg­ge­ri­ets nett­si­der var det vikin­ge­ne som brak­te med seg kuns­ten å bryg­ge øl på bygg til det­te områ­det. Men i så fall er vel alt øl her­fra i tra­di­sjon etter vikingene.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012. 5. etap­pe: Rou­en — Saint-Quen­tin