Les vins du Tour de France 2012: 12. etappe: Fra fjell til vin

Etter en hvile­dag skal ryt­ter­ne inn i Alpe­ne. Sky har et klart over­tak nå, med Chris Froo­me, Edvald og and­re som kan for­sva­re Bard­ley Wiggins mot de angrep som må kom­me om Cadel Evans og de and­re ikke alle­re­de har gitt opp.

Dess­ver­re kom det også opp en ny doping­sak i går. Men det var i alle fall ikke en som var tatt under TdF, uten at det gjør saken sær­lig mye bed­re. Vi får håpe det er sant at det­te er noe den­ne ryt­te­ren har gjort på egenhånd.

Vi er på vei ut av Alpe­ne, som har kom­met til 12. etap­pe, som skal syk­les på fre­dag den 13., går fra Saint-Jean-de-Mau­rien­ne til Anno­nay Davé­zieux.

Syk­lis­te­ne skal ut av Alpe­ne. Mot slut­ten krys­ser de nord­re del av Rhô­ne og ender i Arde­che. Det betyr at vi vel­ger vin fra slut­ten av etappen.Vi ender i vin­om­rå­det Saint-Joseph.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 12. etap­pe: Fra fjell til vin