Les vins du Tour de France 2012: 18. etappe — en rødvinsetappe

Så fikk vi det vi ikke treng­te: En posi­tiv doping­prø­ve. Det var ikke en rela­tivt ukjent ryt­ter fra et sted med tvil­som doping­kul­tur. Det var Frank Schleck. Man bør slut­te å bli overrasket.

Jeg er ingen eks­pert på doping. Men jeg kan ikke for­stå at vann­dri­ven­de mid­del er noe man kan ha nyt­te av når man skal syk­le en 217 km lang flat etap­pe på en varm dag. Jeg har mer­ket meg at det­te pre­pa­ra­tet er noe som ikke fører til auto­ma­tisk sus­pen­sjon, og at det var det­te Alex­andr Kolob­nev tes­tet på i 2011, men sene­re ble fri­kjent for. Så vi får se. Man begyn­ner å leng­te etter OL, slik at man får noen doping­sa­ker i and­re idret­ter. Men nok om doping i den­ne omgang.

Når det­te fer­dig­stil­les har ryt­ter­ne nett­opp unna­gjort sin hvile­dag og har fjel­le­ne foran seg. Så jeg vet i øye­blik­ket ikke om og even­tu­elt hvor­dan fjell­e­tap­pe­ne har ført til noen end­rin­ger. Vår etap­pe er den sis­te hvor and­re enn sprin­te­re kan ha en mulig­het for å vin­ne en etap­pe. Det kom­mer an på om et brudd for lov til å gå inn.

18. etap­pe er en små­kupert etap­pe som star­ter i Blag­nac like uten­for Tou­lou­se, og ender i Bri­ve-la-Gail­lar­de.

Den star­ter like uten­for Tou­lou­se og tar oss gjen­nom vinor­må­der som vil til nå ikke har besøkt. Nord-vest for Tou­lou­se er det tre vin­om­rå­der: Fron­ton, Laville­dieu og Saint-Sar­dos. De to førs­te lig­ger på øst­si­den av elven Garon­ne, den sis­te på vest­si­den. Vin­in­ter­es­ser­te vet at Garon­ne er en av elve­ne som ren­ner ut ved Bor­deaux.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 18. etap­pe — en rødvins­etap­pe