Les vins du Tour de France 2012: 19. etappe. Tempo — Bonneval > Chartres

Le chou chou français (den frans­ke kjæle­deg­gen), som de frans­ke kom­men­ta­to­re­ne kal­ler Tho­mas Voeck­ler, vant nok en etap­pe og sik­ret seg igjen klatre­trøy­en. Fransk­men­ne­ne er selv­føl­ge­lig vel­dig godt for­nøyd med fem frans­ke etappe­sei­er. Skul­le Tho­mas Voeck­er gå hen og vin­ne klatre­trøy­en, da tar det helt av. I dag avgjø­res det. Det er mulig å sik­re seg 62 klatre­po­eng på dagens etap­pe, om jeg har reg­net rett. Etter den­ne etap­pen er det bare mulig å sik­re seg ytter­li­ge­re 7 klatre­po­eng. Tho­mas Voeck­ler har fle­re gan­ger vist at han er en skik­ke­lig figh­ter som ikke gir seg før han må når det er noe å kjem­pe for. Så det blir i alle fall ikke lett for Fred­rik Kesia­koff å vin­ne den­ne trøy­en tilbake.

Vi skal fram til 19. og nest sis­te etap­pe. Det er en tempo­etap­pe fra Bon­ne­val til Char­tres. I prak­sis er det her det hele skal avgjø­res, om det ikke alt er avgjort. Sis­te etap­pe er, for å si det med Jens Voigt, a high speed par­ty.

Vi har nå beve­get oss litt nord for områ­de­ne hvor det pro­du­se­res klas­si­fi­sert vin. Men vi til­la­ter oss en liten avstik­ker syd­over til Loire. Det er ikke så lagt. Ca 50 km mot syd-vest fin­ner vi Coteaux du Vendô­mois og omtrent like langt mot syd-øst fin­ner vi områ­de­ne Orlé­ans og Orlé­ans-Clé­ry. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 19. etap­pe. Tem­po — Bon­ne­val > Char­tres