Datatilsynet ute og sykler

Morten Lode er en av stadig flere syklister som sykler med videokamera på hjelmen. “Del Veien” er en annen. Datatilsynet liker det ikke. Informasjonssjef Ove Skåra kommer med mange merkelige uttalelser til TV2.

Det er greit nok at man bør tenke seg om før man publiserer en video eller et foto på nett. Men er det lov? Kanskje ikke, om vi skal tro Ove Skåra. Men det synes jeg ikke vi skal gjøre.

Vi må starte med det som er det selvfølgelige utgangspunktet i denne typen diskusjoner: Vi har ytringsfrihet i Norge. Ytringsfrihed bør finde Sted heter det i Grunnloven § 100. Ytringsfrihet er ikke et smykke vi tar på oss når det skal holdes 17. mai-tale. Ytringsfriheten kan være ubehagelig, ikke minst når noen bruker den til å påvise noe vi gjerne vil holde skjult, og å kritisere det vi står for.

Continue reading Datatilsynet ute og sykler

Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, …

<edit>Innlegget hadde opprinnelig overskriften “Hvis det byrådslederen sier hadde vært sant …”. Av grunner som fremgår nedenfor har jeg endret denne til “Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, “. Jeg har også endret noe av teksten.

Byrådsleder Stian Berger Røsland sier på Twitter 27. august at det utsagnet som var utgangspunkt for denne kommentaren ikke kom fra ham. Han skriver:

@olavtorvund dette sitatet kommer ikke fra meg og synes kanskje bloggen var vel personlig i lys av et sitat jeg ikke har fremført? “

Jeg tok for så vidt forbehold om jeg ikke hadde dette fra ham, og det viser seg altså at forutsetningen om at han har uttalt dette ikke holder. Han skal selvfølgelig ikke behøve å svare for noe han ikke har uttalt. Kritikk mot manglende feil prioritering kan bli stående, men ikke påstanden om hva Stian Berger Røsland angivelig skulle ha sagt. [Og kanskje var det byråd Ola Elvestuen som Tone Tellevik Dahl siktet til.]</edit>

Fredag 24. august skrev Tone Tellevik Dahl dette på Twitter:

“Vancouver prioriterer slik: 1. Gående 2. Sykkel, 3 trikk , 4 varetransport 5. Bil. Og dette tjener bilistene på!”

Jeg kvitterte med å si at dette er slik de nå også prioriterer i Stockholm.

Litt senere fikk vi denne meldingen fra Tone Tellevik Dahl:

“Byåden sier Oslo har samme prioritering som Vancouver (1.gående 2.sykkel 3.off transp 4.vareteansp 5. Bil) det var nytt for meg! “

Jeg kvitterte med at dette også var helt ukjent for meg. Hans Catts fulgte opp med at dette ikke var ukjent for ham.

Her må jeg ta to forbehold. Det ene er at jeg ikke har hørt byrådsleder Stian Berger Røsland selv si dette, eller sett at han har uttalt dette skriftlig. Jeg må basere meg på at Tone Tellevik Dahl gjengir ham korrekt. [Se innledningen] Det andre er at politikere gjerne bruker ordet “prioritere” i en annen betydning enn hva andre gjør. Så kanskje er det en litt spesiell form for prioritering det her refereres til.

Jeg må også legge til det jeg etter hvert har sagt mange ganger: De reelle prioriteringene viser seg de det man gjør, ikke i hva man sier. Hvis det virkelig er sant at man i Oslo prioriterer på denne måten, da må det være mulig å se noen praktiske resultater av dette. Jeg er selvfølgelig åpen for innspill som viser at det er mange prosjekter jeg ikke har fått med meg, og hvor denne prioriteringen er tydelig. Men så langt har jeg ikke sett noen.

Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, da hadde man selvfølgelig lagt til rette for syklister i Bogstadveien.

Continue reading Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, …

Sykkelruter i Oslo: Frogner — Sinsen

[section_title title=Innledning]

Denne gangen har jeg valgt en rute som viser mye av det som er galt i Oslo. Det er en rute med nesten null tilrettelegging og den er ikke merket som sykkelrute på noe sykkelkart. Men det er åpenbart at det bør være en sykkelrute her, selv om man alltid kan diskutere detaljer i trasévalget. At det ikke er sykkelrute her, og heller ikke er planlagt noen sykkelrute, illustrerer hvor kort Oslo har kommet.

Hvis en by skal kunne kalles “sykkelby” er det en selvfølge at man skal kunne sykle fra en bydel til en annen på rimelig godt tilrettelagte veier, og uten å måtte ta store omveier. Jeg sykler vanligvis denne veien en gang pr uke. Å velge en rute som er tilrettelagt for sykkel, er ikke mulig. Jeg kan like godt advare med en gang: Dette kommer til å handle mye om hva som burde vært gjort, men som ikke er gjort langs denne strekningen.

Continue reading Sykkelruter i Oslo: Frogner — Sinsen

Medienes bruk av andres bilder — refleksjoner rundt Dung Tran Larsen saken

[section_title title=Innledning]

Ektemannen og svigermoren til den savnede Dung Tran Larsen har saksøkt Bergensavisen for bruk av familiens bilder og krever 1,7 mill. Flere tilsvarende søksmål mot andre medier står i kø.

Noen innledende presiseringer: Jeg kjenner ikke detaljene i denne saken. Dette er generelle kommentarer til noen av de spørsmål saken reiser. Så langt jeg har oversikt,representerer heller ikke vårt firma, Bing Hodneland, noen av partene i disse konfliktene.

Fotografen har rett til sine bilder. I opphavsretten skilles det mellom fotografiske verk og fotografiske bilder. For at noe skal være et åndsverk må det være resultat av en selvstendig, skapende innsats. Ikke de bilder vi tar på ferie, eller tar i tide og utide med kameraet i våre mobiltelefoner vil ha verkshøyde. Men de er uansett vernet etter åvl § 43a. Det er ikke lett å trekke grensen mellom når et fotografi er et åndsverk og når det bare er et fotografisk bilde. Men skillet får bare betydning i spesielle tilfeller, så vi går ikke nærmere inn på det.

Continue reading Medienes bruk av andres bilder — refleksjoner rundt Dung Tran Larsen saken

Godot kommer ikke. Kast hele planen om et hovedsykkelveinett!

I 35 år har Oslos politikere lovet et hovedsykkelveinett. I løpet av disse 35 årene har man bare klart å bygge 110 av de planlagte 180 km. Planen har gjennom dette vist seg som et ubrukelig instrument. Samtidig har den blitt en sovepute for ikke å legge til rette for sykkel i gater som ikke inngår i dette særdeles grovmaskede nettet. Det er på tide å vrake hele planen og finne mer effektive grep for å legge til rette for sykkel. Syklister er en like selvfølgelig del av trafikken som fotgjengere. Ingen veiprosjekter bør gjennomføres uten at det legges til rette for sykkel, uten at man ser hen til en gammel plan for et “hovedsykkelveinett”.

I 35 år har Oslo snakket om å bygge ut et hovedsykkelveinett og i like mange år har Oslos politikere og planleggere holdt syklistene for narr. På 35 år har man ikke klart å gjennomføre det som i utgangspunktet er en 80-tallsplan (det skulle vært ferdig i 1985).

Regjeringen har nettopp fått en voldsom kritikk for blant annet manglende gjennomføringsevne. Man kan vel ikke si at Oslo heller har vist særlig gjennomføringsevne. Det er selvsagt langt mer alvorlig når terrorberedskapen svikter fundamentalt og at mange liv kanskje kunne ha vært reddet, enn at fremkommeligheten for syklister i Oslo er dårlig. Men det fundamentale problemet er det samme: Politikere som lover i hytt og pine, treffer vedtak som ikke følges opp og gjennomføres — som noen ganger neppe har vært ment å skulle gjennomføres. Det styggeste eksempelet fra Oslos sykkelpolitikk må vel være da daværende samferdselsbyråd Peter N Myhre lovet at Oslo skulle bli Norges beste sykkelby. Ingen ting tyder på at han gjorde noe som helst for å oppfylle det løftet.

Oslo venter på Godot. Det er på tide å innse at at planen om et “hovedsykkelveinett” har vært totalt forfeilet som strategi for å gjøre Oslo til en sykkelby — om det har vært det politikerne virkelig har ønsket. Av det som skulle bli 180 km sykkelvei — et veldig lite ambisiøst mål — har man i løpet av 35 år klart å bygge ca 110 km. Vi er ikke særlig imponert.

Continue reading Godot kommer ikke. Kast hele planen om et hovedsykkelveinett!

Frita politiet for unødige oppgaver, som å være skiltmyndighet i Oslo

Politiet har mange oppgaver de bør fritas for. Direktøren i domstolsadministrasjonen, Tor Langbach, skriver om noen slike oppgaver i Aftenposten. Vi kan legge til at politiet bør fritas fra å være skiltmyndighet i blant annet Oslo.

Det er ikke så lett å finne ut hva skiltmyndighet egentlig er, eller er ment å skulle være. Men i Oslo har politiet tiltatt seg en rolle som et slags reguleringsmessig overhus i alt som gjelder trafikkregulering. På dette området er Oslo en politistat i miniatyr, hvor politiet etter eget forgodtbefinnende setter til side og hindrer gjennomføring av demokratisk fattede reguleringsvedtak.

Oslo kommune har fått mye og velfortjent kritikk for manglende gjennomføringsevne når det gjelder å gjøre Oslo til en bedre by å sykle i. Men når en sykkelsabotør som Oslo politikammer nærmest har vetorett, da blir det vanskelig å få til selv det kommunen har villet gjøre.

Oslopolitiet har kanskje blitt mest kjent for sin meningsløse motstand mot å tillate sykling i begge retninger i en ellers enveiskjørt gate. Her viser Oslopolitiet, eller i alle fall den delen av politiet som har ansvaret for dette, sine verste sider: De fremstår som en kunnskapsløs og fordomsfull organisasjon med alvorlig læringsvegring.

Continue reading Frita politiet for unødige oppgaver, som å være skiltmyndighet i Oslo

Ufullstendig (misvisende?) informasjon fra politet om sykkelulykke

Avisen Nordlys skrev om en trafikkulykke med overskriften “Syklist krasjet med buss i stor fart”. Overskriften sier at det var bussen som holdt stor fart. Men det skyldes nok bare at journalister og/eller desken i avisen Nordlys ikke kan norsk. De mener selvfølgelig at det var syklisten som hadde stor fart. Som vanlig er det en politikilde, denne gangen operasjonsleder Reidar Antonsen ved Troms politidistrikt, som sier dette.

Vi se dessverre ofte at politiet gir misvisende og/eller ufullstendige opplysninger om slike ulykker. De er svært raske til å skyve skylden over på syklisten og unnskylde den stakars bilisten som ikke har gjort annet enn å ikke overholde sin vikeplikt, og dermed kom til å kjøre på en syklist som han hadde vikeplikt for. Men fordi syklisten kom i stor fart, bilisten hadde solen i øynene, eller lignende grunner, vil politiet frikjenne blisten. Jeg har kommentert dette noen ganger før, bl.a i “Syklisten kom i høy hastighet” og “Hvorfor gir politiet misvisende opplysninger om sykkelulykker?”.

I den aktuelle saken får vi ikke vite noe om hvor stor fart syklsiten skal ha hatt, eller grunnlaget for å hevde at han hadde det. Vi får heller ikke vite noe om fartsgrensen på stedet eller om hvem som hadde vikeplikt. Nå skal det sies at bildet i artikkelen kan tyde på at bussen kom fra høyre, slik at syklisten hadde vikeplikt (forutsatt at syklisten ikke kom på en forkjørsvei). Men teksten sier ikke noe om det.

Jeg har sendt følgende e-post til post.troms@politiet.no, med att: operasjonsleder Reidar Antonsen:

“Jeg viser til oppslag i Nordlys 13.08.2012 http://www.nordlys.no/nyheter/article6186532.ece

Det er et problem og et bidrag til hetsen mot syklister at medier, med politiet som kilde, gir mangelfulle og ofte misvisende opplysninger om sykkelulykker. Politiet fremstiller saken alt for ofte slik at det ser ut som om syklisten har skylden, også uten at det ikke er grunnlag for det.

I dette oppslaget står det at syklisten kom i stor fart, og du er angitt som kilde. Hva slags grunnlag har du for å si dette, og hvor stor var farten? Det er så alt for mange eksempler på at politiet, uten noe grunnlag, hevder slikt, og dermed skyver ansvar over på syklisten. Det klareste, og verste eksemplet jeg kjenner, i alle fall mer detaljert, er dette: http://blogg.torvund.net/2010/09/07/syklisten-kom-i-hoy-hastighet/ Politet opplyser at syklisten kom i stor fart. I senere rettssak, hvor bilføreren ble dømt for uaktsomt drap fordi han ikke overholdt vikeplikt, ble det fastslått at syklisten hadde en hastighet på ca 30 km/t i en 50 sone. Men i sine første uttalelser sa politiet som du gjør her: Syklisten kom i stor fart.

Har du målinger fra sykkelcomputer, gps, radar eller noe annet som sier noe om farten? Vitner er notorisk upålitelige når det gjelder å anslå syklisters hastighet. Hvis ikke du har holdepunkter bør du vel ikke uttale deg om dette? Hva var fartsgrensen på stedet? Og det utrolige er at det ikke står noe om hvem som hadde vikeplikt. På bildet i avisen kan det se ut som om bussen har kommet fra høyre, slik at syklisten hadde vikeplikt. Det viktig informasjon, men det sies det ikke noe om.

Derfor har jeg disse spørsmålene

Hva er grunnlaget for å påstå at syklisten hadde stor fart, og eventuelt hvor stor fart hadde han?

Hva var fartsgrensen på stedet?

Hvem hadde vikeplikt?”

Så får vi se om jeg får svar, og hva de eventuelt svarer.

 

 

Sykkelstrekninger i Oslo: Frognerparken til Sognsvann med lite trafikk

Oslo er ikke en god by for den som skal bruke sykkelen til transport, f.eks. fram og tilbake til arbeid. Men for den som vil på sykkeltur har Oslo mye å by på. Det er flere muligheter til å komme fra sentrum ut i Marka uten å måtte sykle på veier med mye trafikk. Dagens rute er en slik turrute, fra Frognerparken til Sognsvann. Den går stort sett i park, gater med lite trafikk og på turvei.

Første delen av turen er den samme som vi var innom i Oslo mellom ringene, del 1. Poenget er å komme seg til Thaulows gate og ta broen over T-banen ved Frøn. Jeg skriver derfor ikke noen om denne delen, selv om jeg denne gangen har valgt å starte et litt annet sted i Frognerparken.

Når vi komme ut i Slemdalsveien må vi fortsette litt lenger enn vi gjorde sist. Hvis vi skal i retning Gaustad og Sognsvannsveien, som vi skal på denne turen, må vi komme på vestsiden av Sognsvannsbanen. Det er mulig å krysse ved Blindern stasjon, via gangbroen mellom Meteorologisk institutt og Forskningsparken, i Problemveien, Vestgrensa og selvfølgelig ved Ullevål stadion. Men langs vår rute krysser vi allerede i Slemdalsveien.

Continue reading Sykkelstrekninger i Oslo: Frognerparken til Sognsvann med lite trafikk

Systemsvikten har vist seg på en brutal måte

22. juli-kommisjonen har lagt fram et brutalt og usminket bilde av hva som gikk galt. Jeg har heller ikke lest hele rapporten. Men jeg tar med den punktvise oppsummeringen i rapportens sammendrag:

  • – Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten.
  • – Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man har utviklet, har vært for svak.
  • – Evnen til å koordinere og samhandle har vært mangelfull.
  • – Potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt nok utnyttet.
  • – Ledelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultater har vært utilstrekkelig.

Dette er ikke overraskende. 22. juli var en tragisk og særdeles brutal synliggjøring av en fundamental systemsvikt. Svikten stikker langt dypere enn sviktende terrorberedskap. Denne svikten er bare et symptom.

Continue reading Systemsvikten har vist seg på en brutal måte

Børser i svart, hvitt og grått

[Diskusjonen om annenhåndsomsetning av billetter har blusset opp igjen og har blant annet blitt omtalt på lederplass i DN. Jeg henter derfor fram til resirkulering en kommentar jeg skrev for seks år siden. Den ble trykket i Aftenposten 17. juli 2006, og tas inn her uendret.]

Regjeringen vil forby “svartebørssalg” av billetter. Det vil være et feilgrep. Mange av oss har vært i London og gledet oss over at det ofte er mulig å få billetter til kveldens forestilling, selv på de mest populære musikalene.

Prisen kan riktignok være stiv, men vi aksepterer den. Dette er mulig fordi man i London lenge har hatt et velorganisert “svartebørsmarked” for billetter. Det har også hendt at jeg har kjøpt billetter gjennom “svartebørshandlere” til utsolgte konserter i Oslo.

Continue reading Børser i svart, hvitt og grått