Fra i dag er jeg advokat i Bing Hodneland

Fra i dag er jeg partner på fulltid i advokatselskapet Bing Hodneland DA. Når man skal leve av å tilby sine tjenester i et marked, må vi minne markedet om hvem vi er og hva vi kan. Derfor vil jeg minne om at jeg ikke bare holder på med vin og sykkel.

Bing Hodneland er et mellomstort advokatfirma. Det er et fullservice forretningsadvokatfirma, med to hovedsatsingsområder hvor Bing Hodneland er blant de ledende i Norge. Disse to hovedsatsingsområdene er fast eiendom og IT-, medie- og immatrialrett. Bing Hodneland er også sterke på skatt og avgift, arbeidsrett, kjøp og salg av virksomheter og tvisteløsning.

Jeg vil inngå i gruppen som særlig arbeider med IT-, medie- og immatrialrett. Her vil jeg tilføre ytterligere kompetanse til et fra før meget sterkt fagmiljø. Men jeg vil også delta i corporate avdelingen (kjøp og salg av virksomheter).

Mine kompetanseområder er følgende:

Pengekravsrett generelt, og betalingstjenester spesielt. Jeg skrev min doktoravhandling om betalingsformidling. I mange år har jeg undervist i pengekravsrett og har bl.a. skrevet en lærebok i det faget.

Kontrakter, særlig IT-kontrakter. Jeg har deltatt i noen omganger med revisjon av Statens standardkontrakter og under utviklingen av kontrakten PS 2000. På dette kontraktsområde har jeg bl.a. vært rådgiver, megler, oppmann og voldgiftsdommer. Jeg har undervist i kontraktsrett generelt og IT-kontrakter spesielt. Jeg har også skrevet en lærebok om IT-kontrakter. Boken er utsolgt på papir, men er fritt tilgjengelig på nettet.

Elektroniske transaksjoner. Dette kan være en samleoversrift på mange av mine faglige aktiviteter. Jeg har nevnt betalingstransaksjoner. Men jeg deltok også i lovgivningsarbeidet, planleggingen og oppstart av Verdipapirsentralen. I en rekke år var jeg medlem av kontrollkomitéen i Norsk oppgjørssentral, som drev clearing av opsjonshandel og indirekte med fraktiderivater i sjøtransport. Jeg har deltatt i arbeidet med å legge forholdene til rette for elektronisk handel i Norge, i EU og internasjonalt gjennom FN-organisasjonene UN/ECE og UNCITRAL. Videre har jeg ledet et utvalg som utredet myndighetenes rolle ved elekrtroniske signaturer.

Opphavsrett har i de senere årene tatt mer og mer av min tid. Jeg har undervist i opphavsrett, leder Forskerforbundets opphavsrettsutvalg og har skrevet en rekke artikler om opphavsrettslige emner. Medierett er nært knyttet til opphavsrett, men omfatter også grunnleggende spørsmål som ytringsfrihet og mediers ansvar, medieregulering m.m.

Det siste området jeg vil nevne er personvern. For tiden er jeg vara for lederen i Personvernnemnda.

I tillegg til vanlige advokat- og utredningsoppdrag, vil jeg, sammen med andre medarbeidere i Bing Hodneland, kunne tilby kurs innenfor de fagområder som er nevnt her. Kurs vil kunne tilpasses den enkelte bedrifts behov.