Systemsvikten har vist seg på en brutal måte

22. juli-kommisjonen har lagt fram et brutalt og usminket bilde av hva som gikk galt. Jeg har heller ikke lest hele rapporten. Men jeg tar med den punktvise oppsummeringen i rapportens sammendrag:

  • – Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten.
  • – Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man har utviklet, har vært for svak.
  • – Evnen til å koordinere og samhandle har vært mangelfull.
  • – Potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt nok utnyttet.
  • – Ledelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultater har vært utilstrekkelig.

Dette er ikke overraskende. 22. juli var en tragisk og særdeles brutal synliggjøring av en fundamental systemsvikt. Svikten stikker langt dypere enn sviktende terrorberedskap. Denne svikten er bare et symptom.

Continue reading Systemsvikten har vist seg på en brutal måte