Ufullstendig (misvisende?) informasjon fra politet om sykkelulykke

Avisen Nordlys skrev om en trafikkulykke med overskriften “Syklist krasjet med buss i stor fart”. Overskriften sier at det var bussen som holdt stor fart. Men det skyldes nok bare at journalister og/eller desken i avisen Nordlys ikke kan norsk. De mener selvfølgelig at det var syklisten som hadde stor fart. Som vanlig er det en politikilde, denne gangen operasjonsleder Reidar Antonsen ved Troms politidistrikt, som sier dette.

Vi se dessverre ofte at politiet gir misvisende og/eller ufullstendige opplysninger om slike ulykker. De er svært raske til å skyve skylden over på syklisten og unnskylde den stakars bilisten som ikke har gjort annet enn å ikke overholde sin vikeplikt, og dermed kom til å kjøre på en syklist som han hadde vikeplikt for. Men fordi syklisten kom i stor fart, bilisten hadde solen i øynene, eller lignende grunner, vil politiet frikjenne blisten. Jeg har kommentert dette noen ganger før, bl.a i “Syklisten kom i høy hastighet” og “Hvorfor gir politiet misvisende opplysninger om sykkelulykker?”.

I den aktuelle saken får vi ikke vite noe om hvor stor fart syklsiten skal ha hatt, eller grunnlaget for å hevde at han hadde det. Vi får heller ikke vite noe om fartsgrensen på stedet eller om hvem som hadde vikeplikt. Nå skal det sies at bildet i artikkelen kan tyde på at bussen kom fra høyre, slik at syklisten hadde vikeplikt (forutsatt at syklisten ikke kom på en forkjørsvei). Men teksten sier ikke noe om det.

Jeg har sendt følgende e-post til post.troms@politiet.no, med att: operasjonsleder Reidar Antonsen:

“Jeg viser til oppslag i Nordlys 13.08.2012 http://www.nordlys.no/nyheter/article6186532.ece

Det er et problem og et bidrag til hetsen mot syklister at medier, med politiet som kilde, gir mangelfulle og ofte misvisende opplysninger om sykkelulykker. Politiet fremstiller saken alt for ofte slik at det ser ut som om syklisten har skylden, også uten at det ikke er grunnlag for det.

I dette oppslaget står det at syklisten kom i stor fart, og du er angitt som kilde. Hva slags grunnlag har du for å si dette, og hvor stor var farten? Det er så alt for mange eksempler på at politiet, uten noe grunnlag, hevder slikt, og dermed skyver ansvar over på syklisten. Det klareste, og verste eksemplet jeg kjenner, i alle fall mer detaljert, er dette: http://blogg.torvund.net/2010/09/07/syklisten-kom-i-hoy-hastighet/ Politet opplyser at syklisten kom i stor fart. I senere rettssak, hvor bilføreren ble dømt for uaktsomt drap fordi han ikke overholdt vikeplikt, ble det fastslått at syklisten hadde en hastighet på ca 30 km/t i en 50 sone. Men i sine første uttalelser sa politiet som du gjør her: Syklisten kom i stor fart.

Har du målinger fra sykkelcomputer, gps, radar eller noe annet som sier noe om farten? Vitner er notorisk upålitelige når det gjelder å anslå syklisters hastighet. Hvis ikke du har holdepunkter bør du vel ikke uttale deg om dette? Hva var fartsgrensen på stedet? Og det utrolige er at det ikke står noe om hvem som hadde vikeplikt. På bildet i avisen kan det se ut som om bussen har kommet fra høyre, slik at syklisten hadde vikeplikt. Det viktig informasjon, men det sies det ikke noe om.

Derfor har jeg disse spørsmålene

Hva er grunnlaget for å påstå at syklisten hadde stor fart, og eventuelt hvor stor fart hadde han?

Hva var fartsgrensen på stedet?

Hvem hadde vikeplikt?”

Så får vi se om jeg får svar, og hva de eventuelt svarer.