Medienes bruk av andres bilder — refleksjoner rundt Dung Tran Larsen saken

[section_title title=Avbildedes rett — retten til eget bilde]

Avbildedes rett — retten til eget bilde

Også avbildede kan motsette seg at et fotografi av vedkommende, gjengis offentlig. Det følger av åvl § 45c at offentlig gjengivelse krever samtykke. Denne retten varer i 15 år etter utløpet av personens dødsår. For avdøde personer vil det være de som rettighetene har gått over til ved arv eller eventuelt avtale, som eventuelt må gi sitt samtykke. Men et bilde kan gjengis uten avbildedes samtykke bl.a. dersom det har aktuell og allmenn interesse. I forbindelse med forsvinningssaken og den del etterfølgende hendelser, kan det ikke være til om at bildet har hatt aktuell og allmenn interesse. Men at bildet en gang har hatt aktuell og allmenn interesse, betyr ikke at det kan gjengis i en hver senere sammenheng. Spørsmålet om aktuell og allmenn interesse må vurderes konkret i den enkelte sak.

Selv uten å kjenne detaljene, må vi kunne slå fast at deler av pressens gjengivelser har vært berettiget. Men i noen tilfeller skulle det nok ha vært betalt for bruken, selv om samtykket ikke ville ha vært nødvendig.

For mer om dette viser jeg til Jon Wessel-Aas’ artikkel “Bruk av personbilder i media — en rettslig oppdatering”.