Sykkelruter i Oslo: Frogner — Sinsen

[section_title title=Innledning]

Denne gangen har jeg valgt en rute som viser mye av det som er galt i Oslo. Det er en rute med nesten null tilrettelegging og den er ikke merket som sykkelrute på noe sykkelkart. Men det er åpenbart at det bør være en sykkelrute her, selv om man alltid kan diskutere detaljer i trasévalget. At det ikke er sykkelrute her, og heller ikke er planlagt noen sykkelrute, illustrerer hvor kort Oslo har kommet.

Hvis en by skal kunne kalles “sykkelby” er det en selvfølge at man skal kunne sykle fra en bydel til en annen på rimelig godt tilrettelagte veier, og uten å måtte ta store omveier. Jeg sykler vanligvis denne veien en gang pr uke. Å velge en rute som er tilrettelagt for sykkel, er ikke mulig. Jeg kan like godt advare med en gang: Dette kommer til å handle mye om hva som burde vært gjort, men som ikke er gjort langs denne strekningen.

Continue reading Sykkelruter i Oslo: Frogner — Sinsen